Minister Ben Weyts geeft kinderen Triangel les over dodehoek bij vrachtwagens

Met VIDEO 

ROOSDAAL – Leerlingen  van basisschool Triangel kregen vandaag les van een bijzonder iemand. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kwam in hoogst eigen persoon vertellen wat de gevaren zijn van de dodehoek bij vrachtwagens.

Roosdaal is op het gebied van verkeersveiligheid rond de scholen een voorbeeld voor andere gemeenten. Alle leerkrachten van het basisonderwijs volgden er de opleiding gemachtigd opzichter waarmee de schoolomgevingen een stuk veiliger werden.

Gevaren

De minister kwam de les geven in het kader van de campagne ‘Veilig op Weg’ van Transport en Logistiek Vlaanderen. En hij deed dat als een volleerde onderwijzer.

Met theoretische én praktische tips wees de minister de kinderen op de gevaren van de dode hoek.  “Een veiliger verkeer begint bij veilige weggebruikers, die zich goed bewust zijn van alle mogelijke gevaren”, zegt de minister.

Het aantal dodehoekongevallen is volgens recente statistieken aan het dalen. In 2013, het meest recente statistiekjaar, gebeurden 38 dodehoekongevallen in Vlaanderen. “Dat cijfer ligt nog altijd te hoog”, zegt minister Weyts. De campagne Veilig op Weg zet nadrukkelijk in op het sensibiliseren van kinderen in de basisschool voor de dode hoek. Veilig op Weg is al aan de 14e jaargang toe. In die tijdspanne hebben vrijwilligers meer dan 1.300 lagere scholen bezocht en meer dan 110.000 leerlingen les gegeven over de dodehoek.

Nooit te jong of te oud

Minister Weyts wil blijven inzetten op verkeerseducatie en dus ook dodehoeklessen. “Je bent nooit te jong of te oud om bij te leren over het verkeer. De campagne Veilig op Weg laat kinderen op een heel toegankelijke manier zien waar het gevaar van de dodehoek zit. We moeten blijven aandacht hebben voor het sluipend gevaar van die dodehoek.”

Veilig op Weg schakelt ervaringsdeskundigen in als lesgevers: vrachtwagenbestuurders en transporteurs die vanuit hun dagelijkse praktijkervaring perfect weten hoe moeilijk het is om veilig door het verkeer te rijden. Lode Verkinderen, Secretaris Generaal van TLV: “Alle leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar krijgen theoretische en praktische tips over hoe ze uit de gevarenzones van een vrachtwagen kunnen wegblijven.” De nadruk ligt op oogcontact maken met de vrachtwagenbestuurder. ‘Zien en gezien worden’ is de belangrijkste boodschap die de kinderen meekrijgen.

De ‘Veilig op Weg’-campagne wordt mee mogelijk gemaakt door de Vlaamse overheid, maar TLV kan ook rekenen op de steun private partners. Zo sponsort Volvo een trekker en Van Hool een citytrailer. Randstad stelt een chauffeur ter beschikking. TVM en BP steunen financieel. Bij de meeste schoolbezoeken wordt evenwel ook een beroep gedaan op vrijwilligers van een transportfirma. Zo hielp Remitrans uit Ninove het schoolbezoek van minister Weyts mogelijk maken.

Thomas vertelt ons wat hij heeft geleerd:

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?