Metro 3: 'Stalingrad Village' krijgt vorm naast de werf

Voor de bouwwerken aan metrolijn 3 moeten de handelaars uit het Zuidpaleis tijdelijk verhuizen. Vanaf deze zomer kunnen ze terecht in “Stalingrad Village” op de middenberm van de Stalingradlaan. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan dit tijdelijke complex met handelsruimten, dat deel uitmaakt van de begeleidende maatregelen van het Toots Thielemans-pact. Doel is leven te brengen in de wijk, waar de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans aan de gang is. Dat station is een essentiële schakel van de toekomstige metrolijn 3.

De aanleg van dit tijdelijke, kleine winkelcentrum maakt deel uit van de talrijke begeleidingsmaatregelen die werden genomen in het kader van het Toots Thielemans-pact. Het gaat om een ware primeur in Brussel in het kader van een openbare werf. De MIVB wil zo de aantrekkingskracht en de economische dynamiek van de wijk gedurende de werken ondersteunen.

Tijdens de laatste week van de maand mei startte de installatie van de gekleurde containers, die speciaal werden ontworpen om er handelsruimtes van te maken. De containers komen op de middenberm van de Stalingradlaan tussen de Roger van der Weydenstraat en het Rouppeplein. Deze installatiewerken duren zes weken, gevolgd door de binneninrichting. De winkels verhuizen in de loop van de zomer naar hun nieuwe stek.

Zeven winkels

In het «winkeldorpje» nemen zeven handelszaken hun intrek gedurende ongeveer 2,5 jaar (de tijd die nodig is voor de bouwwerken met gevolgen voor het straatniveau). Het gaat om twee horecazaken, twee reisagentschappen, een doe-het-zelf-zaak, een sportwinkel en een zaak voor huishoudtoestellen. Door de werken in de tunnel onder en langs de twee kanten van het Zuidpaleis (Stalingrad- en Lemonnierlaan) zullen deze winkels niet toegankelijk zijn of kunnen ze hun activiteiten niet uitoefenen. Daarnaast krijgen vier andere winkels een nieuwe plaats binnenin het Zuidpaleis.

De bezetting van de winkelruimten in «Stalingrad Village» is gratis voor de betrokken handelaars. De kosten (met uitzondering van water en elektriciteit) worden gedragen door de MIVB. Van haar kant schort de stad Brussel gedurende 3 jaar de betaling van de huur op voor de handelaars die in het Zuidpaleis blijven. Deze twee maatregelen kaderen in het Toots Thielemans-pact.

Aantrekkingskracht van de ruimtes

De containers van «Stalingrad Village» hebben standaardafmetingen maar de handelsruimten worden ingericht volgens de smaak van elke winkel. De kleur van de containers is dezelfde als deze van de raamkozijnen van de winkels van het Zuidpaleis, zodat de klanten makkelijker hun favoriete winkel kunnen terugvinden.

De commerciële activiteiten spelen zich af op het gelijkvloers van de containers en er is voorzien in voorraadruimtes op de verdieping. De twee horecazaken beschikken elk over een terras. Een ervan zal zich zelfs op de verdieping bevinden, in de kruin van de bomen, wat zeker zal bijdragen tot de aantrekkingskracht.

Naast de installatie van «Stalingrad Village» bereidt de wijk zich ook voor op de zomer en wil wandelaars aantrekken. Zo geven palmbomen de Stalingradlaan een zomers tintje in de stijl van een «ramblas». Ook het tijdelijke kunstwerk van de hand van de Brusselse kunstenaar Oli-B moet wandelaars naar de wijk aantrekken. Het kunstwerk brengt op liefst 360 m² kleur en sfeer in de buurt. Ten slotte verhuisde het infopunt Metro 3 naar de Lemonnierlaan 124.

Ongezien akkoord

Ook al heeft de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij veel ervaring met de begeleiding van omwonenden, handelaars en reizigers tijdens grote werven, toch gaat het Toots Thielemanspact nog een stapje verder. Dit ongeziene akkoord, dat werd getekend door de Brusselse regering, Brussel Mobiliteit, hub.brussels en de stad Brussel, wil zoveel mogelijk de impact beperken van de werf van metrolijn 3 voor de omwonenden en handelaars in de wijk en er een voorbeeldwerf van maken.

«Al tien jaar kennen de rittenaantallen op ons net een ware explosie», verheugt Brieuc de Meeûs zich, CEO van de MIVB. «De Noord-Zuidas wordt uitgebaat met premetro en is verzadigd. De komst van de nieuwe metrolijn 3 is dus essentieel voor al onze reizigers. Maar de ontwikkeling van het Brusselse openbaar vervoer moet harmonieus gebeuren met de stad en de betrokkenen. Via de begeleidende maatregelen voorzien in het Toots Thielemanspact wil de MIVB haar rol als verantwoordelijke speler in de stad verzekeren.»

«Deze installatie door de MIVB, het Gewest en de gemeente moet de onvermijdelijke hinder voor handelaars en omwonenden op korte termijn beperken tijdens deze grote werf. Op middellange termijn, na de heraanleg van de Stalingradlaan, zal de wijk aangenamer en intermodaler zijn voor alle gebruikers», legt Elke Van den Brandt uit, Brussels minister voor Mobiliteit.

“Brussel evolueert en groeit. De aanleg van een nieuwe vlotte metroverbinding, die het noorden met het zuiden van het gewest verbindt, is een belangrijke schakel in het leefbaar en bereikbaar maken van onze stad. Om handelaars en bewoners, die hinder ondervinden van deze werf zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben we het Toots Thielemans-pact opgericht. Dit pact zorgt er onder meer voor dat de handelaars uit de werfzone niet worden vergeten en dat we hun alternatieven kunnen aanbieden voor het verder zetten van hun activiteiten. Ik ben dus zeer blij dat ze binnenkort terecht kunnen in het tijdelijke ‘Stallingrad Village’”, aldus Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel.

De talrijke andere maatregelen van het pact omvatten gewestelijke vergoedingen voor de handelaars, een belangrijk luik op het vlak van communicatie (newsletter M3, WhatsApp-groep met omwonenden en handelaars, opening van een Infopunt M3 op de Lemonnierlaan, regelmatige infosessies,…), de aanwerving van een ombudsman en van een werffacilitator. Eens de werken zijn afgelopen, wordt de handelaars gevraagd deel te nemen aan de opstelling van een project voor de heraanleg van de bovengrondse openbare ruimte.

(Foto's : ©MIVB)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?