Tweerichtingsfietspad langs de E40

Op zondagavond 5 juli 2020 startte Brussel Mobiliteit met de inrichting van een tweerichtingsfietspad langs de E40. Het fietspad komt op de rechterrijstrook, komende uit de richting Leuven/Luik, en verbindt het Brusselse netwerk met de fietssnelwegen in Vlaams-Brabant.

Momenteel werkt Brussel Mobiliteit aan een forse uitbreiding van de fietsinfrastructuur in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Pendelaars worden zo aangemoedigd de fiets te nemen en fietsers krijgen meer kans om op veilige afstand van elkaar te blijven.

Een deel van de nieuwe fietsvoorzieningen werd intussen al aangelegd, onder meer aan de Wetstraat, de Sylvain Dupuislaan, de Louizalaan en de Ter Hulpsesteenweg. Op korte termijn komen ook de Lambermontlaan, de Louis Schmidtlaan en de zogenaamde Parkway, het einde van de E40 aan de beurt. Daar wordt tussen de Gemeenschappenlaan en de Reyerslaan de rechterrijstrook komende uit Leuven/Luik omgebouwd tot tweerichtingsfietspad.

"Het nieuwe fietspad wordt van het autoverkeer gescheiden met betonnen blokken en vormt zo een veilig alternatief voor de drukke Leuvensesteenweg. Intussen zijn we in samenwerking met Vlaanderen ook de aansluiting met de fietssnelweg in Vlaams-Brabant aan het realiseren. Via de E40-Parkway rijd je dan als fietser rechtstreeks tot in het centrum van Brussel," aldus Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt.

De inrichting van dit fietspad past ook in de omvorming van belangrijke invalswegen tot stadsboulevards met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

"De Reyerswijk is één van de tien prioritaire ontwikkelingspolen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest," licht Van den Brandt toe. "Bedoeling is deze ruimte om te vormen tot één langgerekte openbare ruimte, parallel met de Kolonel Bourgstraat en de inrichting van het fietspad is een volgende stap na de versmalling van de E40 tussen de gewestgrens en de Reyerslaan."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?