Meeste Brusselaars nog niet goed geïnformeerd over Stad 30

Brussel Mobiliteit lanceert op 1 december de informatiecampagne over de overgang naar de Stad 30 in het Brusselse Gewest. Het doel? Ervoor zorgen dat de Brusselaars en pendelaars goed op de hoogte zijn van de praktische aspecten van deze algemene overgang naar 30 km/u, behalve op de grote assen.

Vanaf 1 januari 2021 is 30 km/u de algemene regel in de straten van de hoofdstad. Wel zijn er bepaalde structurerende assen die een uitzondering vormen op de Stad 30. Daar is de snelheid beperkt tot 50 of 70 km/u, wat specifiek aangegeven wordt. In woonerven bedraagt de maximumsnelheid 20 km/u.

Elke Van den Brandt, Minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid :"Vanaf 1 januari wordt Brussel een meer leefbare en veilige stad, waar 30 km/u als maximale snelheid de norm is. En een norm moet uiteraard nageleefd worden. Dat gebeurt via aangepaste infrastructuur, gerichte controle en ook via sensibilisering. Daarom zetten we voor dit aspect in december de grote middelen in. Een campagne die helemaal draait rond '30' moet iedereen in Brussel bereiken. En daarna is *de* boodschap: twijfel je hoe snel je mag? Dan is 't 30, tenzij anders aangegeven."

Vandaag zegt iets minder dan de helft van de Brusselaars (47%) en pendelaars (40%) goed geïnformeerd te zijn over deze ingrijpende verandering. 18% van de Brusselaars en 13% van de pendelaars is zich er niet van bewust dat de structurerende assen 50 of 70 km/u zullen blijven. Ook weet meer dan 75% van de ondervraagden niet op welke datum de maatregel precies in werking treedt (*).

De uitdaging vandaag is dan ook om breed te communiceren. Daarom lanceert Brussel Mobiliteit op 1 december een grootschalige communicatiecampagne met affiches overal in de openbare ruimte in Brussel. Alle Brusselaars krijgen ook heldere en volledige informatie in hun brievenbus. De beelden van de campagne en de bewustmakingsspots zullen bovendien nationaal verspreid worden.

Met www.stad30.brussels is een informatieve website beschikbaar voor het grote publiek. Iedereen kan er terecht voor antwoorden op veelgestelde vragen. Je vindt er ook de gedetailleerde kaarten met de assen die de uitzonderingen vormen op de veralgemeende 30 km/u.

Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit: “De uitdaging bestaat er ook in om die doelgroepen te bereiken die de algemene pers en media niet of weinig volgen. Daarom maken we ook werk van een specifieke strategie, vooral via de sociale media, en werken we de boodschap uit in meer dan 10 talen."

(*) Enquête afgenomen in oktober 2020 door het onderzoeksbureau Wide bij 500 Brusselaars en 300 pendelaars, in opdracht van Brussel Mobiliteit.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?