Groen, CD&V en Inzet doen samen voorstellen om afvalberg in Opwijk te verkleinen

Op de gemeenteraad van 1 december zal de voltallige oppositie voor het eerst, op voorstel van Groen, een gezamenlijk dossier voorleggen. De drie partijen gaan in op de uitnodiging van de schepen van leefmilieu om input te leveren voor het afvalbeleid in Opwijk. Terwijl Vlaanderen in zijn geheel er in slaagt om de restafvalcijfer omlaag te laten gaan, gaan de cijfers in Opwijk omhoog.

De drie partijen schuiven een aantal principes naar voor, gericht op het vermijden van afval. Indien je in de winkel goed oplet wat je koopt, kan je al heel wat afval vermijden. Het doel is om de doelstelling van 122 kg restafval per inwoner te realiseren. Vandaag zitten ze in Opwijk op 150 kg/inwoner.

Op gemeentelijk niveau kan er heel wat gebeuren. Dit zijn de belangrijkste voorstellen:

-              Het aanleggen door de gemeente van demonstratie kringlooptuinen samen met buurtbewoners. Het doel is om het GFT afval te verminderen.

-              Bevragen van appartementsbewoners om hen te kunnen ondersteunen met specifieke maatregelen om GFT en ander afval te vermijden.

-              Actief promoten bij de Opwijkenaar van producten zonder verpakking. Van tandpasta en zeep tot groenten en dranken, zeer veel producten kunnen zonder verpakking gekocht worden.

-              Stimuleren van verpakkingsvrij winkelen in Opwijk in samenwerking met de lokale handelaars.

-              Ondersteunen van de nieuwe statiegeldcampagne campagne “Yes We Can!”.

-              Opschalen en ondersteunen van lokale initiatieven om elektrische toestellen te repareren (repair cafés) en te delen.

-              Verhogen van de pakkans voor mensen die zich schuldig maken aan zwerfvuil.

-              Aansluiten bij de campagne van MooiMakers, “Mijn Mooie Straat” waarbij burgers actief problemen met zwerfvuil gaan melden.

De drie fractieleiders Bert De Wel (Groen), Jeroen Eenens (CD&V) en Luc De Ridder (Inzet) stellen voor aan de meerderheid om samen deze maatregelen verder uit te werken om zo de afvalberg in Opwijk te verminderen. Het volledige dossier dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad gaat als bijlage.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?