Liedekerke vraagt ministers meer uitleg over 'Denderfonds'

Naar aanleiding van het Vlaamse regeerakkoord met betrekking tot extra middelen voor het zogenaamde Denderfonds, heeft het schepencollege deze week tijdens de gemeenteraad de vraag gesteld een brief op te maken om hierover meer informatie te bekomen van de bevoegde ministers.

De nieuwe Vlaamse Regering heeft de ambitie om tijdens de komende legislatuur de lokale besturen extra financiële middelen te geven voor stedelijke fenomenen zoals migratie, armoede, werkloosheid  en  anderstaligheid. Liedekerke lijkt uit de boot te vallen. [Archief : De blinde vlek tussen de Denderstreek en de Rand]

"Aangezien  Liedekerke  dezelfde  problematiek  kent  als  de gemeenten die hiervoor wél middelen krijgen vragen wij dan ook verduidelijking tijdens een gesprek met de bevoegde ministers", klinkt het bij het gemeentebestuur. "Er werd unaniem beslist dat alle fracties in de gemeenteraad deze brief mee zullen ondertekenen als krachtig signaal dat dit een partijoverschrijdend verhaal is in het belang van alle inwoners."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?