35 gemeenten bevestigen vertrouwen in Haviland

Alle vennoten bevestigden eerder deze week de verlenging van hun samenwerking met Haviland op de bijzondere algemene vergadering. De toekomst van Haviland als streekintercommunale voor het arrondissement Halle-Vilvoorde is daarmee verzekerd voor de komende 16 jaar.

Vertrouwen

De huidige koers van Haviland geniet het vertrouwen van haar vennoten. "De afgelopen jaren hebben we met het volledige team hard gewerkt om onze organisatie terug op de kaart te zetten", klinkt het in een bericht van Haviland. "Door een continue analyse van de noden en behoeften van onze vennoten verzekeren we een dienstverlening op maat van de lokale besturen. Die aanpak wordt nu beloond."

Verantwoordelijkheid

Haviland behoudt daarmee ook de komende 16 jaar de verantwoordelijkheid om de aangesloten vennoten – dat zijn niet alleen gemeenten en steden, maar ook OCMW’s, autonome gemeentebedrijven (AGB), intercommunales, politiezones alsook een brandweer- en hulpverleningszone – op een zo goed mogelijke manier te ondersteunen en te ontzorgen. "Vanuit onze positie als streekintercommunale zorgen we voor een verdere uitbouw van onze kennis en expertise op de drie beleidsniveaus", klinkt het. "Dat betekent dat we de besturen niet alleen ondersteunen bij hun noden op lokaal niveau, maar dat we ook kunnen beantwoorden aan de specifieke behoeften op intergemeentelijk en regionaal niveau."

Innovatie

De 35 gemeenten binnen het werkingsgebied vormen volgens Haviland samen een unieke en diverse streek, en kennen net daardoor ook heel wat uitdagingen. "In een snel evoluerende maatschappij vormt innovatie wat dat betreft een essentieel onderdeel van onze aanpak. Samen met onze besturen willen we de sociale, economische en ecologische ontwikkeling van het arrondissement Halle-Vilvoorde op die manier verder bevorderen. "

Samenwerking

Algemeen directeur Stephan Verwee: " Deze verlenging vormt een belangrijke mijlpaal, maar ook een nieuwe stap voorwaarts voor ons team, voor onze vennoten en voor onze regio. Dat alle vennoten aan boord blijven bevestigt het vertrouwen in onze aanpak. De meerwaarde van onze dienstverlening voor de lokale besturen blijft daarbij een cruciaal ijkpunt voor onze strategie. In die zin is ook een belangrijke rol weggelegd voor Haviland als verbindende factor tussen de lokale besturen.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?