De blinde vlek tussen de Denderstreek en de Rand

De Vlaamse Regering beslist tot het oprichten van een Vlaamse Randfonds om de grootstedelijke uitdagingen aan te pakken, maar de middelen blijven exclusief voorbehouden voor de negentien gemeenten van de Rand. Tegelijk richt ze een Denderfonds op met precies dezelfde doelstellingen, maar daarvan profiteren slechts vier gemeenten aan de Dender van.

Vlaams Parlementslid Katia Segers reageert teleurgesteld dat de andere gemeenten in de brede rand rond Brussel tot aan de Dender, die met dezelfde problematiek te kampen hebben, geen aanspraak kunnen maken op het Randfonds. “Immers, een aantal andere gemeenten tussen de Dender en de Rand staan voor dezelfde grote uitdagingen.” 

De nieuwe Vlaamse regering richt een Vlaamse Randfonds en een Denderfonds op. Deze fondsen dienen om de uitdagingen die verstedelijking met zich meebrengt in de Vlaamse Rand en de Denderstreek aan te pakken. Dit zijn uitdagingen zoals een historische achterstand inzake welzijn, een capaciteitstekort in het onderwijs, nood aan een sterk integratie- en taalbeleid. De extra budgetten blijven echter exclusief voorbehouden voor de negentien randgemeenten en Denderleeuw, Ninove, Geraardsbergen en Zottegem. Hierdoor ontstaat de situatie waarbij de evenzeer verstedelijkende gemeenten zoals Liedekerke, Ternat en Haaltert, met een vergelijkbaar profiel inzake armoede-, werkloosheidscijfers, aantal inwoners geboren buiten de EU, … (voor de cijfers zie onderaan dit bericht)  tweemaal uit de boot vallen.

Vlaams sp.a-parlementslid Katia Segers kaartte deze situatie aan in de commissie Vlaamse Rand in het Vlaams Parlement. Daarbij vroeg ze om opheldering in verband met beide fondsen en welke doelstellingen de bevoegde minister Ben Weyts (N-VA) hiermee hoopt te bereiken. 

Minister Ben Weyts deelde mee dat het Vlaamse Randfonds er komt om de problemen die zich in heel Vlaanderen stellen, maar in de Rand een eigen identiteit kennen, aan te pakken. Het voorziene budget voor 2020 is 4 miljoen euro, over de hele legislatuur gaat het opgeteld over 20 miljoen euro. 

Katia Segers reageert teleurgesteld: “Uiteraard is elke euro meer voor de Vlaamse Rand een goede zaak. 4 miljoen euro op jaarbasis is echter niet voldoende om de historische achterstand op vlak van welzijn, de capaciteitsproblemen in het onderwijs of integratie en de uitdagingen die gepaard gaan met meertaligheid aan te pakken. Om deze fundamentele problemen aan te pakken, moet men keuzes maken. Daarom blijven wij pleiten voor om de regio Halle-Vilvoorde te erkennen als centrumregio, zoals trouwens ook door meerderheidspartijen CD&V en Open VLD werd voorgesteld. Zo kunnen we op structurele wijze en met de nodige budgetten de uitdagingen die zich niet enkel beperken tot de 19 randgemeenten aanpakken. Hierdoor vermijden we ook dat gemeenten die buiten het Vlaamse Randfonds en het Denderfonds vallen, met ongelijke wapens dezelfde strijd moeten voeren.

Vergelijkende socio-demografische cijfers:

 

Zottegem

Ninove

Denderleeuw

Geraardsbergen

Liedekerke

Ternat

Haaltert

Gemiddeld inkomen per inwoner, in euro

20.849

18.749

18.692

18.507

18.790

21.654

20.379

Aantal leefloners per 1000 inwoners

2,6

5

5,4

6,7

4

10,7

15,7

Kinderen in kansarmoede, in procent

9,6%

12,9%

10,5%

18,1%

7,4%

3,0%

4,3%

Werkloosheid, in procent

4,5%

5,8%

6,5%

6,3%

6,5%

4,9%

5,8%

Inwoners geboren buiten EU

3,3%

6,5%

10,3%

5,7%

13,4%

6,9%

3,0%

Vraag in de Gemeentemonitor:

“De verschillende culturen leven goed samen in mijn gemeente”

14% oneens

39% oneens

31,8% oneens

27,5%

oneens

28% oneens

17% oneens

11% oneens

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?