Leegloop bij N-VA afdeling Roosdaal

Onlangs hield de afdeling N-VA Roosdaal de 3-jaarlijkse verkiezingen van een nieuw bestuur. Met opvallende uitslag want tien van de vierentwintig vorige bestuursleden nemen ontslag als bestuurslid.

"De leegloop is vooral te wijten aan de vele conflicten die plaatsvinden op de bestuursvergaderingen en in de fractieraad", aldus de ontslagnemende leden. "De laatste zes jaar was er tevergeefs een bemiddelaar van N-VA nationaal aangesteld om de ruzies te voorkomen.
Maar deze kon het tij niet keren. Onder de tien ontslagnemende bestuurders bevinden zich drie van de zeven N-VA gemeenteraadsleden. Deze zullen voortaan als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad. Het wantrouwen in de fractievoorzitter was te groot om de volledige legislatuur samen met haar uit te zitten.
De onafhankelijke gemeenteraadsleden zullen zich nu, samen met enkele ontslagnemende bestuursleden, volledig kunnen toeleggen op de goede werking van de gemeente.
De voortaan onafhankelijke gemeenteraadsleden zijn: Annick Borloo, Jean Timmermans, Peggy Bulterijs"

Update:

N-VA Roosdaal neemt akte van het feit dat 3 raadsleden, samen met één (en geen 10…) bestuurslid, de partij verlaten en voortaan als ‘onafhankelijke’ in de gemeenteraad zullen zetelen.

“Voor N-VA Roosdaal is ‘politiek’ groepswerk, maar dat lag enkele leden binnen de fractie blijkbaar iets minder. We betreuren uiteraard dat het zo is gelopen, maar we hebben er vertrouwen in dat dit voor de goede werking van zowel onze gemeenteraadsfractie als van onze afdeling niet noodzakelijk een probleem is, integendeel. De laatste maanden kwamen de ontslagnemende raadsleden zelden of nooit opdagen voor vergaderingen en hun inbreng was de laatste jaren opvallend gering. Bovendien werden partijstandpunten vaak niet gevolgd waardoor samenwerken zeer moeilijk was. Tegen één van de betrokken raadsleden was bij de partij ook een tuchtprocedure aanhangig gemaakt en dit lijkt enigszins op de vlucht vooruit. Pogingen om de plooien glad te strijken vielen steeds op een koude steen.”

N-VA Roosdaal is ook een groot voorstander van politiek fatsoen. In die zin zou het hen ook sieren mochten ze de mandaten teruggeven aan de partij waaraan ze deze te danken hebben. Weliswaar verwachten we dat dit niet zal gebeuren aangezien de interne afspraak om na 3 jaar het mandaat in de politieraad aan een collega door te geven, evenmin werd nagekomen. Het vernieuwde 18-koppige bestuur van N-VA Roosdaal zal samen eensgezind de belangen van de Roosdaalse inwoners verder verdedigen en zich zoals voorheen in de gemeenteraad en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst verder inzetten voor de Roosdaalse kiezers.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?