Kwartier van de Toekomst: ‘Geraardsbergen staat open voor kansen en uitdagingen’

De kandidatuur die Lokaal Bestuur Geraardsbergen indiende bij Defensie als gaststad voor het Oost-Vlaamse Kwartier van de Toekomst lokt heel wat reactie uit. Tot op heden werd nog niet beslist of de kandidatuur van Geraardsbergen weerhouden wordt. Toch ziet het lokaal bestuur het Kwartier van de Toekomst als een grote meerwaarde voor de stad. 

“Dit project is in het bijzonder interessant door het aanwervings- en tewerkstellingsproces dat op gang wordt gezet vanuit Defensie. In verhouding tot andere delen van de provincie wordt de regio rond Geraardsbergen gekenmerkt door een zeer lage jobratio (het aantal arbeidsplaatsen in verhouding tot de actieve bevolking). Dit betekent dat slechts minder de helft van de actieve bevolking in eigen streek terecht kan voor een job. Er zullen 1.200 arbeidskrachten tewerkgesteld worden in het Kwartier, waarvan 1.020 nieuwe arbeidsplaatsen. Deze omvatten niet alleen militaire profielen maar ook technici, administratieve medewerkers, chauffeurs, medici, informatici…

 Dit biedt heel wat mogelijkheden voor de inwoners van Geraardsbergen om dicht bij hun woonplaats te werken. Ook VDAB uit de intentie om een nauwe samenwerking aan te gaan in functie van de (toekomstige) wervings- en opleidingsnoden. Voor de lokale scholen zullen er eveneens opportuniteiten gecreëerd worden om jongeren voor te bereiden op een loopbaan bij het Kwartier van de Toekomst. 

 Geen gevaar voor omgeving

De locatie in Schendelbeke komt tegemoet aan de noden van Defensie op vlak van ruimte, mobiliteit, wervingspotentieel, recreatie, dienstverlenende bedrijven, en de aanwezigheid van gespecialiseerd onderwijs. De locatie is centraal gelegen op een knooppunt tussen de omliggende steden en gemeenten. Lokaal Bestuur Geraardsbergen is zich echter naast de voordelen, ook bewust van de uitdagingen die de komst van het kwartier met zich zou meebrengen.

 Op het voorziene oefenterrein naast de nieuw te bouwen kazerne loopt bijvoorbeeld een aardgasleiding onder de hoogspanningslijn (reservatiestrook voor nutsvoorzieningen). “Dit aspect werd bekeken door onze dienst Stedenbouw en Defensie. Deze leiding zit voldoende diep onder de grond en vormt geen enkel gevaar. In de plannen is het bovendien niet voorzien om nieuwe gebouwen op te richten op het oefenterrein. Maar we begrijpen uiteraard de ongerustheid van de mensen, en appreciëren dat ze hun vragen en bezorgdheden met ons delen.” zegt burgemeester Guido De Padt. 

De oefeningen op het terrein zullen geen enkel gevaar vormen. Er worden geen ontploffingen gesimuleerd. In de vooropgestelde plannen is er sprake van een overdekte schietstand binnen in een gebouw waarbij de veiligheid voorop staat en de hinder voor de omwonenden minimaal zal zijn. 

Er wordt ook rekening gehouden met de bezorgdheden van de landbouwsector. De voorgestelde locaties voor het Kwartier van de Toekomst zouden samen 65 hectare landbouwgrond vormen. Dat betekent 1% van de agrarische gebieden in Geraardsbergen. Er zal overleg gepland worden met de landbouwsector om de mogelijke compensaties te bekijken. De landbouwers kunnen ook een belangrijke toeleverancier worden van het kwartier in het kader van korte keten initiatieven.

 Volgende stappen

Als de kandidatuur van Geraardsbergen effectief weerhouden wordt, komt er vervolgens een ruimtelijk herbestemmingsproces waarbij in samenspraak met de stad, de provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt wordt. Tijdens deze procedure worden alle instanties – die in het kader van vergunningen verplicht advies dienen te geven – betrokken. Ook aspecten van verkeer, milieu en geluid zullen grondig bestudeerd worden. Er kan bijvoorbeeld een ruime groene buffer voorzien worden rond de inplanting van het kwartier en het oefenterrein, om zo de eventuele hinder voor de woningen in de buurt en natuur tot een minimum te beperken. 

Lokaal Bestuur Geraardsbergen zal in nauwe samenwerking met Defensie werken aan een permanent overleg met de bewoners uit de omgeving aan de hand van burgerparticipatie, om zo te komen tot een gedragen project voor de directe buurt en de omliggende regio. Dit participatieproces zal een continue opdracht worden, zowel in aanloop naar de realisatie, tijdens de bouwwerken als tijdens de ingebruikname van de site. 

De beslissing van de ministerraad of het Kwartier van de Toekomst al dan niet in Geraardsbergen gevestigd wordt, zal wellicht eind juni genomen worden.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?