‘Landbouwraad is niet meer representatief voor Gooikse landbouw’

Het politieke actiefront van N-VA, Groen, sp.a en Pro Forza Azura Gooik is vernietigend over het “herkansingsadvies” van de Gooikse landbouwraad over de ruilverkaveling. “De landbouwraad houdt op vraag van het gemeentebestuur een promopraatje. Elk woord en elke zin in dit zogenaamde advies bevestigt waarom de ruilverkaveling van tafel moet. De ruilverkaveling is achterkamerpolitiek, een regelrechte aanslag op het Bruegel-landschap, onbeheersbaar en onbetaalbaar. Het is een project dat onze Gooikse gemeenschap zal verdelen én een bron voor vele toekomstige twisten. Dat wordt intussen heel duidelijk.”

Zie ook: Landbouwraad blijft achter ruilverkaveling staan

 54 landbouwers die samen meer dan 50% van het Gooikse landbouwareaal bezitten, spraken zich onlangs radicaal uit tegen de ruilverkaveling. Dit protest voegde zich bij de tegenkanting van de Gooikse milieuraad, cultuurraad, Natuurpunt, Trage Wegen, de duizend bezwaarschriften van Gooikenaars, de actie Stop de Ruilverkaveling en het politieke actiefront van sp.a, Groen, N-VA en Pro Forza Azura Gooik. “Het Gooikse gemeentebestuur heeft nu – wellicht ten einde raad – de hulp ingeroepen van de landbouwraad. De manier waarop, maakt andermaal duidelijk waarom de ruilverkaveling van tafel moet.”

Achterkamerpolitiek

“De gemeente misbruikt de landbouwraad als adviesorgaan. De landbouwraad had zich in het begin al uitgesproken over de ruilverkaveling, en er is op zich geen reden meer op dit opnieuw te doen. Tenzij oprecht bezorgde boeren op het matje roepen…? Zal het gemeentebestuur het project ook opnieuw voorleggen aan Cultuurraad en Milieuraad? Neen dus.”

“De landbouwraad vergadert normaal tweemaal per jaar en kwam de laatste maal samen in, zeggen en schrijven: 2017… Ze is bovendien na de verkiezingen niet opnieuw samengesteld. Is de landbouwraad nog representatief en vooral statutair rechtsgeldig?”

“Het advies brengt duidelijk naar voor dat de ruilverkaveling nu ook de landbouwersgemeenschap van Gooik diep verdeelt. En dat is niet verrassend. Alle gronden zijn betrokken en worden letterlijk herverdeeld. De landbouwraad spreekt van de ruilplannen die moeten opgemaakt worden, maar het is intussen een publiek geheim dat die plannen al circuleren. De landbouwraad probeert de schijn op te houden…”

Een kronkelend landschap wordt regelrecht getrokken

“Zoals het stuivertjesadvies het bevestigt: de ruilverkaveling wil grotere aaneengesloten percelen creëren, met regelmatigere (lees rechte) perceelsvormen en minder reststukken. Actuele trage (openbare) wegen moeten weg naar de zijkanten of beekkant.

Dit is komaf maken met een eeuwenoud, organisch gegroeid landschap waarvan de biodiversiteit al wankel is. En het is de creatie van grote landbouwarealen die snel zullen opgekocht worden door grote bedrijven, die nadien boeren enkel nog zullen gebruiken als loonarbeiders in contractteelt.

Een andere aanpak is mogelijk voor de boeren: een vrijwillige ruilverkaveling zal ook de percelen vergroten, zonder echter de restgebieden te vernietigen, de kronkels recht te trekken, de niveauverschillen te egaliseren… En, ze biedt een betere garantie op streekeigen landbouw.”

Onbeheersbaar en duur project dat de gemeenschap verdeelt

“De landbouwraad spreekt van “ca. 260 landbouwers”, de minister sprak van 272 landbouwers als antwoord op de parlementaire vraag van Katia Segers. In zijn antwoord op de parlementaire vraag aan Daniëlle Vanwezenbeek gaat het om 129 bedrijven i.p.v. 272 . Dit zijn dan plots landbouwnummers. Blijkbaar weet men het allemaal niet zo goed. “

“Het is maar één voorbeeld hoe onbeheersbaar het project is, en vooral: dat de gemeente het project niet meester is. Als er 1 cijfer duidelijk is: van de 20 landbouwers die origineel tekenden (dus nog geen 7% van 260) hebben zich er intussen 10 radicaal tegen de ruilverkaveling uitgesproken. Blijven 10 landbouwers… of nog geen 3% van die zogezegde 260.”

 “Andere oplossingen en een andere aanpak, liggen voor de hand,” stellen N-VA, Groen, sp.a en Pro Forza Gooik.

“Tegenover de 12 landbouwers in een wankele landbouwraad, staan 54 landbouwers die duidelijk zeggen: we lusten de gedwongen ruilverkaveling niet. Voeg daar aan toe: de ruilverkalveling bedreigt ons landschap, bedreigt de plaatselijke boeren, is niet te bemeesteren door de gemeente en gaat iedere Gooikenaar geld kosten – tot 750 euro. Naarmate de consequenties van de gedwongen ruilverkaveling voor iedereen duidelijk worden, groeit niet verrassend de tegenkanting, en ook de verdeeldheid. Wat daar het nut van is? Daar zal de Minister mogen over oordelen…”

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?