Kunstgrasveld eerste stap naar voetbal-rugby-site

KFC Lennik beschikt sinds kort over een nieuw kunstgrasveld. Dat zorgt niet alleen voor meer comfort bij het voetballen maar ook voor een aangroei van het aantal spelers.

Het gemeentebestuur liet het kunstgrasveld aanleggen en dat heeft een kleine 600.000 €, inclusief BTW gekost. “Een kleine club zou dit niet kunnen bekostigen. Door dat kunstgrasveld is er mooier voetbal mogelijk. Nu kan niemand nog een molshoop inroepen als een reden waarom een schot afketste. Maar omdat we zoveel mogelijk alle trainingen en matchen er laten spelen, sparen we de andere terreinen. We zijn de laatste club in de ruime omgeving die een dergelijk veld kreeg”, zegt KFC-voorzitter Geert De Cuyper.

Lees verder onder deze foto:

Het kunstgrasveld heeft nog een ander voordeel. “Het helpt nieuwe spelers aantrekken. Dit jaar konden we al een 100-tal nieuwe voetballers inschrijven zodat ons ledenaantal is gegroeid tot een kleine 500”, aldus Geert De Cuyper.

Meer samenwerking

Het gemeentebestuur liet onlangs het lekke dak van de kantine herstellen. De club hoopt dat de gemeente ooit eens een nieuwe kantine zal bouwen. En de gemeente heeft nog andere plannen met de sportsite van KFC. Het wil Rugby Pajot laten verhuizen naar dezelfde site. “We hebben alle buitensportclubs samengebracht voor overleg. Sporting Eizeringen liet verstaan zijn eigenheid te willen behouden. Ze werken ondertussen wel al samen met KFC in de jeugdwerking. We gaan het bestaande Ruimtelijk Uitvoeringsplan van de sportsite in Sint-Martens-Lennik aanpassen en een aantal velden, die nu worden gebruikt voor landbouw, vrijmaken. Zo kan Rugby Pajot ook op de site van KFC spelen. Beide clubs willen daartoe samenwerken”, zegt schepen van vrije tijd Johan Limbourg.

Veel fusies

KFC is het verhaal van een lange reeks fusies van voetbalclubs. De club is ontstaan als fusie tussen Eendracht Lennik, opgericht in 1947, en het toenmalige WGSM Lennik. Deze laatste was ook al een fusieclub tussen Westhoek Gaasbeek en Sint-Martens-Lennik.

Lees verder onder deze foto:

Op de foto: De oud-voorzitters van Eendracht Lennik: Frans Cobbaert, Pol Billens en Fons De Baerdemaeker, van WGSM Raymond Walravens en van KFC Johan De Gieter naast huidig voorzitter Geert De Cuyper. De andere ex-voorzitters Yvan Van Overmere en Emiel Walravens waren niet aanwezig.

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?