Kruispunt Ninoofsesteenweg (N28) met Zwartschaapstraat wordt veiliger

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant werken op het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de Zwartschaapstraat in Oetingen. Er komen verkeerslichten en het kruispunt wordt veiliger ingericht voor zowel automobilisten, voetgangers als fietsers. Ook de bushalte richting Ninove (Gooik Zwart Schaap) wordt heraangelegd en krijgt een verhoogd perron.

Op maandag 31 januari starten de voorbereidende grondwerken. De rijbaan wordt niet afgesloten, maar er is wel een tijdelijke invoering van beurtelings verkeer voorzien. Daardoor zal de hinder tot een minimum beperkt worden.

Plaatsing verkeerslichten en heraanleg kruispunt: uitvoering voorzien maart 2022

  1. Het kruispunt wordt uitgerust met verkeerslichten.
  2. Voor wie vanuit Halle komt en de Lenniksestraat inrijdt, komt er een linksafstrook met een groen licht. Zo ontstaan er geen conflicten tussen afslaande auto’s en fietsers die de Lenniksestraat oversteken.
  3. De fietsoversteekplaatsen worden herschikt in functie van de verkeerslichten.
  4. De bushalte richting Ninove wordt vernieuwd en verplaatst tot net voorbij het kruispunt.

  Fietsvriendelijke gemeente

Het veiliger maken van het kruispunt past ook in het fietsbeleidsplan van de gemeente Gooik. Het nieuwe kruispunt verbindt immers de recreatieve en functionele fietsroutes en het is een verbinding tussen Oetingen/Kester en Strijland/Gooik.  Zo wordt er werk gemaakt van een fietsvriendelijke en verkeersveilige gemeente, naar o.a. de sporthal, de school en de voetbalsite in Strijland!

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?