Komt er een ‘Lennikse Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid'?

Gemeenteraadslid Gun Mignon (N-VA - Lennik²) stelde op de gemeenteraad voor om een Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid (voor mensen met een beperking) op te richten. De gemeenteraad verwees het voorstel naar het schepencollege.

Gewezen gemeenteraadslid Fried Ringoot (N-VA - Lennik²) maakte bij aanvang van deze legislatuur reeds melding van een aantal mankementen in de toegankelijkheid van een aantal openbare gebouwen en stelde voor om een aantal tools aan te schaffen die op een goedkope en handige manier de toegang (voor rolstoelen bijvoorbeeld) sterk kunnen verbeteren.

“Anderzijds zijn er een aantal winkels die heel moeilijk zijn om als rolstoelpatiënt of persoon die slecht te been is, te betreden. Het zijn soms hele kleine 'drempels' die het verschil maken. Een winkel zoals de 'Standaard Boekhandel' in Lennik heeft een perfecte oplossing gevonden voor de trap die er vroeger was”, zegt Gun Mignon.

“Het doel van de adviesraad zou zijn om de gemeente te ondersteunen in een sensibilisering van de gemeentelijke diensten, van de handelszaken, van de scholen en vooral de leerlingen van de scholen en  van de burgers in het algemeen. De adviesraad kan tips geven bij verbouwing of nieuwbouw van feestzaal Jo Baetens, 't Rakkertje, Zaal Centrum, ... om mits kleine aanpassingen optimaal in te zetten voor een 100% toegankelijkheid”, zegt Mignon.

Er kan ook een school-toegankelijkheids-protocol opgesteld worden waarin scholen wordt gevraagd en gesteund om samen 100% toegankelijkheid te garanderen. “Het doel is om telkens men bouwt of verbouwt, de toegankelijkheid te verwerken in het project en voor elk gebouw een toegankelijkheidscheck uit te voeren“. Een adviesraad kan dit los van alle politieke, ideologische, filosofische, en/of godsdienstige overtuigingen”, aldus Mignon.

Burgemeester Irina De Knop (LB) noemde het een mooi, uitgebreid en sympathiek voorstel om meer aandacht te hebben voor mensen met een beperking. “Daar kunnen we niet tegen zijn. We werken samen met de verschillende instellingen op ons grondgebied. Het thema toegankelijkheid is ook opgenomen in het mobiliteitsplan.”

Werklast

“Maar een voorstel om een adviesraad op te richten is ingrijpend en brengt teveel werklast mee voor het personeel. Het valt ook wat laat in deze legislatuur. Ik kan niet beloven dat er snel werk van gemaakt wordt. Ik stel voor dit punt nu niet goed te keuren, maar te verwijzen naar het college van burgemeester en schepenen om het te onderzoeken”, aldus De Knop. De volledige gemeenteraad stemde in met de verwijzing naar het college.

“Ik ben benieuwd wat het bestuur met dit voorstel gaat aanvangen. Er zijn, denk ik, twee mogelijke scenario's: of het gaat de koelkast in om er nooit meer uit te komen ofwel pakken ze er binnen een zestal maand zelf mee uit”, zegt Gun Mignon.

Gemeentelijke website:

De nieuwe gemeentelijke website bevat een aantal fouten als het over de toegankelijkheid gaat. Bij twee zaken, waar er een trap moet worden genomen, staat dat de zaak “Toegankelijk voor rolstoelgebruikers” is. Bij andere goed toegankelijke zaken staat er dan weer geen vermelding.

Zie:

https://www.lennik.be/producten/detail/385/koffie-lovers

https://www.lennik.be/producten/detail/377/bij-gust


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?