Aantal fietsdiefstallen aan station piekt

Dit jaar werden aan het station van Halle al meer dan 80 fietsen gestolen. De helft van deze feiten werd gepleegd sinds de start van het nieuwe schooljaar. Oppositieraadslid Wim Demuylder (N-VA) trekt aan de alarmbel en pleit voor actie.

Uit cijfers van de lokale politiezone Zennevallei blijkt dat er dit jaar alleen al 171 fietsen gestolen werden in Halle. Maar liefst 47 % van de aangegeven diefstallen, dat zijn er 81, werd gepleegd aan het station van Halle. De helft van de diefstallen (40) gebeurde sinds de start van het nieuwe schooljaar.

Lokfietsen

N-VA Halle-raadslid Wim Demuylder trekt aan de alarmbel en wil een grondige analyse van de situatie. "Die analyse moet leiden tot een actieplan rond fietsdiefstal als onderdeel van een sterk fietsbeleid", aldus Demuylder. "Onder meer een degelijke camerabewaking en het gebruik van lokfietsen moeten er voor zorgen dat meer daders worden gevat. Daarnaast moet er in het actieplan naast preventie ook aandacht zijn voor de teruggave van gestolen en verloren fietsen."

Wim Demuylder: “Wie nu het slachtoffer is van een fietsdiefstal krijgt de indruk dat het enkel blijft bij het registreren ervan. De kans dat men zijn gestolen fiets ooit nog terugziet is klein. Met een degelijk actieplan fietsdiefstal moeten we het aantal feiten kunnen terugdringen én de pakkans van de daders vergroten”.

Camerabeelden : 'Niet simpel'

Uit navraag van burgemeester Dirk Pieter bij de lokale politie blijkt dat er zeker camerabewaking is, maar dat het opvragen van beelden niet zo simpel blijkt. "Het systeem staat onder beheer van de spoorwegpolitie. Het feit of de beelden effectief bij hen worden opgevraagd door onze diensten hangt af van een aantal parameters", klinkt het in de zone Zennevallei. "Ten eerste is er nog steeds een gedeelte van het stationsplein dat niet gedekt wordt door de camera en dan is het natuurlijk weinig zinvol om beelden op te vragen. Een tweede reden dat de beelden niet worden opgevraagd, is de te ruime tijdsspanne waarin de feiten zich hebben voorgedaan. Soms wordt een fiets bv op maandag afgezet aan het station en stelt het slachtoffer pas op vrijdag -of nog later- de diefstal vast. Op dit ogenblik is het een quasi onbegonnen taak om dergelijke hoeveelheid beelden te gaan bekijken."

Tot slot vraagt de politie ook geen beelden op als het slachtoffer geen indicatie kan geven waar ongeveer zijn/haar fiets werd achtergelaten. "Het is niet mogelijk om een dader in beeld te krijgen als we niet weten welke fiets we in de gaten dienen te houden. Immers, er worden aan het station bijna permanent fietsen opgehaald. Meestal weliswaar door de rechtmatige eigenaar maar het verschil in handelingen is op beeld vaak niet vast te stellen, én zeker niet als we niet weten waar we specifiek aandacht moeten voor hebben."

En zelfs al kan de politie de beelden bekijken, dan is dat nog altijd geen garantie op succes. "Zelfs als we erin slagen om de feiten vast te stellen/daders in beeld krijgen, hebben we immers nog steeds geen echte opheldering. Vaak kunnen wij geen identiteit aan de beelden koppelen en is een maximale verspreiding van de beelden (snapshot) via verschillende kanalen onze enige optie."

Patrouilles

Volgens burgemeester Pieters wordt er intussen ook werk gemaakt om de problematiek tegen te gaan. "Op de laatste Zonale Veiligheidsraad, half november, werd nog beslist om het fenomeen fietsdiefstallen toch wat nader onder de loep te nemen. Zo werd er afgesproken dat de sector Zuid (Halle) een specifiek aandachtspunt 'fietsdiefstallen' in zijn werking voor 2017 zou opnemen. Er worden nu ook al regelmatig extra patrouilles uit verschillende diensten en afdelingen gestuurd specifiek gericht naar het station"

Om af te sluiten met een positieve noot : vorige week werden op het stationsplein van Halle nog twee fietsdieven op heterdaad betrapt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?