Wrevel om bouwkraan op drukste Lenniks kruispunt

Een aannemer heeft een bouwkraan geplaatst tegen het drukste kruispunt van het Lennikse centrum (N282-Kroonstraat met Frans Van der Steenstraat, verbinding Halle).  Dat zorgt op drukke momenten voor verkeershinder. De gemeente zegt dat de aannemer zijn vergunning niet naleefde, maar de aannemer kaatst de bal terug omdat hij wacht op instructies van de gemeente.

Raadslid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA - Lennik²) kaartte het probleem aan op de gemeenteraad. Zij vernam dat de gemeente disproportionele maatregelen zou willen nemen. Schepen van mobiliteit Yves De Muylder (CD&V) bevestigde dat de aannemer een vergunning kreeg om een kraan te plaatsen maar dat de kraan niet geplaatst is conform de vergunning. “Hij mocht de kraan op het fietspad zetten maar de kraan staat nu ook op de straat. We werden voor voldongen feiten geplaatst. Er moet wettelijke signalisatie aangebracht worden en dat wordt bekeken met de aannemer en de politie. Het is een belangrijk verkeersknooppunt met op een werkdag 6.000 tot 7.000 verkeersbewegingen.  Er zal een nieuwe signalisatievergunning afgeleverd worden conform de wetgeving. We moeten rekening houden met voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer. We willen dat de mensen op die drukke plaats geen hinder ondervinden.”

Raadslid Geert De Cuyper (N-VA - Lennik²) vindt dat de gemeente niet doortastend genoeg optreedt. “De aannemer hindert al enige tijd duizenden verkeersgebruikers en u zegt dat u uw best zal doen.  Verzegel gewoon die kraan en hij zal zich snel aanpassen.”

Al 4 keer vergaderd

Aannemer Kris Ronsijn uit Neigem verduidelijkt het probleem. “We mochten de kraan plaatsen maar omdat er aan de kant van de weg twee cabines staan komen we met onze afsluiting 20 centimeter verder dan voorzien. Onze vergunning werd ingetrokken en er is een nieuwe vergunning aangevraagd. We hebben de gemeente gevraagd, ons te zeggen welke signalisatie er moet geplaatst worden. Ondertussen is er daar over al 4 keer vergaderd, we hebben gisteren nog gebeld en gemaild maar krijgen maar geen antwoord. We lopen met de gemeente met de kop tegen de muur. We hadden de kraan ook achteraan kunnen plaatsen maar ondertussen zijn er op de werf al 3 putten gemaakt. Het weg halen van die kraan, door een andere grote kraan zou ons 18.000 € kosten. Voor het huren van 7 parkeerplaatsen rekent de gemeente ons ondertussen 3.700 € per maand over 4 maanden.”

Omleiding?

De aannemer vernam op het gemeentehuis dat schepen De Muylder voorstander is van een omleiding van het verkeer.  Ondertussen blijft de verkeerssignalisatie illegaal. “Maar een omleiding  zou problemen opleveren met de bussen van De Lijn.  We zien nochtans dat het verkeer redelijk  vlot verloopt. We zorgen er voor dat er alleen maar in de kalmere periodes wordt geleverd. Maar wij wachten nog altijd op een nieuwe vergunning. Eens we weten welke verkeersborden we moeten plaatsen, kan die op 3 dagen tijd geleverd worden”, aldus Kris Ronsijn.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?