Houten maquette voorbode van heropbouw verdwenen kapel?

Tien jaar geleden, tijdens de aanleg van de grote Aquafincollector, stootte een graafmachine de oude kapel aan het kruispunt van de Zwartenbroekstraat en de Frans Van der Steenstraat, omver. Na lang gepalaver met verzekeringen, enkele interpellaties in de gemeenteraad en aandringen door de Erfgoedraad, komt er eindelijk schot in de heropbouw van de kapel. De gemeente liet er al een houten model plaatsen.

In “Kapellen en Kruisen”, Inventaris Masiuskring 1983 staan heel wat details en zelfs afmetingen van de verdwenen kapel. Deze werd na 1935 gebouwd ter vervanging van een vroegere Mariakapel die in 1830 is opgetrokken en toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van bijstand.

Toen de kapel in 2011 ongewild werd gesloopt wilde de verzekering van de aannemer niet opdraaien voor een nieuwbouw omdat het kleine gebouw zich in slechte staat bevond.

Uiteindelijk werd besloten om de kapel te laten heropbouwen door gemeentelijke werklieden maar het duurde nog jaren voor de eerste concrete stappen werden gezet. Ondertussen werd de woning achter de kapel afgebroken en vervangen door een appartementenblok. In de bouwvergunning werd opgelegd een plaats voor te behouden voor de kapel.

Houten kapel

Arbeiders van de technische dienst van de gemeente starten weldra met de heropbouw van kapel Diepenbroek. In afwachting is er een houten maquette geplaatst. “Deze maquette is geplaatst om op hoofdlijnen weer te geven welke ruimte de kapel op de betrokken locatie zou innemen bij terugplaatsing. Dit als een eerste stap, richting het herstel. Zoals beloofd, gaan we stap voor stap verder met dit dossier, dat al een lange geschiedenis heeft”, zegt schepen Hendrik Schoukens.

 De houten structuur in de vorm van een kapelletje is er door de gemeente geplaatst om de buurtbewoners te tonen dat er zeer binnenkort gestart zal worden met de heropbouw. De bewoners van de residentie Den Brabander worden daarbij betrokken. Mochten omwonenden nog opmerkingen hebben over de locatie, dan zou die in beperkte mate ook nog aangepast kunnen worden. De werken worden integraal uitgevoerd door de technische dienst. Een exacte startdatum is er voorlopig niet.

 Zie ook:

2012: nog niet voor morgen

2016: Een akkoord?

12-2018 Erfgoedraad

11-2018 niet voor overmorgen

2019 Lennikenaren treuren om kapel


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?