Lennikse Erfgoedraad blikt terug op 6 jaar intensieve werking

Onbekend is onbemind. Dat kan men zeker zeggen van een organisatie die zich al jarenlang inzet voor het Lennikse erfgoed maar zelf nooit op de voorgrond trad. De erfgoedraad hield woensdagavond haar laatste vergadering en kon terugblikken op een rijke legislatuur. Wat weinigen weten is dat de Lennikse Erfgoedraad in 2016 door het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed werd uitgeroepen tot één van de drie best werkende Erfgoedraden in Vlaanderen.

Tijdens het mandaat van de Erfgoeddeelraad werden 27 vergaderingen gehouden onder het voorzitterschap van Herman Cornelis. De Erfgoedraad kon pas in mei 2013 weer van start gaan maar dat was geen reden om het langzaamaan te gaan doen. Op de eerste bijeenkomst werd de inspiratiegids lokaal cultureel erfgoedbeleid Lennik voorgesteld door Koen Demarsin van Erfgoedplus. Er werd een eerste aanbeveling voor het onderhoud en herstel van de bron Coudenborre in Zwartenbroek gegeven.
• In september stond de Openmonumentendag (OMD) in het teken van ‘beste van 25 jaar. Ontbijt en wandelingen.’ Daarna werd 25 jaar verzustering met Arconate gevierd. In december trok een delegatie naar het Nederlandse Zevenaar voor een interessante ontmoeting rond de figuur van Andreas Masius.

In 2014 was het thema van de OMD “Erfgoed vroeger en nu” en liep er een tentoonstelling over architect Willy Van Der Meeren. De erfgoedraad gaf een aantal suggesties voor de tentoonstelling in Gaasbeek over het kerkelijk patrimonium. Er kwam ook een tweede aanbeveling voor onderhoud en herstel Coudenborre in Zwartenbroek. Dat jaar werd ook eerste aanbeveling tot het gemeentebestuur gericht om de kapel aan de Zwartenbroekstraat herop te richten. 

In 2015 stonden de Open Kerkendagen in het teken van “Licht. Verborgen schatten in het licht zetten”. In Sint-Martens-Lennik zette pastoor Luc diverse verborgen schatten tentoon. Herman Cornelis verzorgde de gidsbeurten. De Erfgoedraad vroeg zich af wat er gebeurd is met de oude kruisweg van de kerk van Sint-Kwintens-Lennik.  Op internet was toen al een lijst te vinden van Onroerend Erfgoed Lennik : Zie lijst Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_onroerend_erfgoed_in_Lennik).
Coudenborre werd opnieuw een aandachtspunt. Er werd vanuit de Erfgoedraad voorgesteld de bron eventueel te integreren in een wandeling. Er zou een beroep kunnen gedaan worden op provinciale subsidie. De omgeving werd opgeruimd.

De Erfgoedraad vernam dat de kapel Zwartenbroekstraat is voorzien op plannen van een bouwaanvraag van een nieuwe appartementsblok en moet dus heropgericht worden. Alleen was het niet duidelijk door wie dat moest gebeuren. In Eizeringen liep een tentoonstelling rond W.O. 14-18. Er was ook de deelname aan de OMD : “Verborgen parels. Vergeet-mij-nietjes”. Er waren 40 deelnemers aan de wandeling.

500 jaar Andreas Masius werd herdacht met een uiteenzetting door Dr. Theodor Dunkelgrün en de inhuldiging van een gedenkplaat met een 100 aanwezigen.  Guido Dieudonné werd afgevaardigde in de adviesgroep van de Erfgoedcel.

Op de Erfgoeddag “Collectioneurs”, kwam een 400 bezoekers waarvan velen bezoekers van buiten Lennik af. Er was ook de “Week van de volkscafés” en de inhuldiging van het kunstwerk “The Wave” van Kunst op Komst. Nieuwbouwplannen in het Dorp St-Martens-Lennik werden besproken en er werd aanbeveling gegeven voor het bewaren van een voetstuk van de schandpaal van Sint-Kwintens-Lennik dat inmiddels veilig is ondergebracht.

2016 zal in ons geheugen gegrift blijven als het Gronckeljaar.  Er kwam een Gronckelbier. Op de OMD was er een Gronkelwandeling. De Gronkelzoektocht mocht in de grote vakantie 99 inschrijvingen noteren. Op een academische zitting werden ook de prijzen van de zoektocht uitgereikt.  Er waren 88 aanwezigen. Met 1.800 € budget en logistieke steun van de gemeente werd een Gronckeltoneel opgevoerd in Academie Peter Benoit.

De Erfgoedraad vroeg t.g.v. het beheersplan Dorp Gaasbeek ook aandacht voor de heroprichting van de dorpspomp.

Dat jaar heeft FARO (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed) Lennik uitgekozen, samen met Balen en Borgloon, als één van de drie best werkende Erfgoeddeelraden in Vlaanderen. Voorzitter Herman Cornelis vertegenwoordigde de Erfgoeddeelraad op een bespreking in Brussel op de zetel van FARO op 27 januari.

De herinnering van de kruisweg St-Kwintens-Lennik en kapel Zwartenbroek kwamen opnieuw op de agenda.

 In 2017 stond de Erfgoeddag in het teken van “Zorg” en er werd samengewerkt met vzw Zonnelied. 15 bewoners van Zonnelied maakten streekgerechten. Het Gronckeljaar kreeg een positieve evaluatie met een opbouwende samenwerking tussen Erfgoeddeelraad, Dienst Vrije Tijd, Lenniks Archief en Davidsfonds.

De OMD  kon niet om de viering van 25 jaar Prins. Er waren een lezing door Hans Van Lierde en een tentoonstelling Prinspaarden op het oud kerkhof Lennik.

De Erfgoedraad vroeg wat er gebeurde met het gevonden materiaal van de archeologische opgravingen in Zwartenbroek op het terrein van de uitbreiding van de Sint-Elooiswijk. Die zouden opgeborgen zijn in het Erfgoeddepot in Relegem maar niemand kreeg ze te zien.

De Erfgoedraad vroeg het kunstwerk Dansant te omboorden om het tegen beschadiging te beveiligen. De gemeente liet weten dat de site Coudenborre  drie-maandelijks opgeruimd zou worden maar de bron bleef nog steeds onzichtbaar. Er werd ook advies gegeven over de  Inventarisatie van waardevolle grafzerken op de Lennikse begraafplaatsen.
Leden van de Erfgoedraad waren juryleden bij het BK Bellemannen. Er werden gedenkplaten gevraagd op begraafplaten voor de overleden Lennikenaren.  In Gaasbeek is het ceremoniekostuum van de champetter opgedoken. Het werd bij Devos-Kleding gebracht voor herstelling.

2018 :

Op de begraafplaatsen werden herinneringsplaten in cortenstaal aangebracht.  Er kwam weer een advies naar het schepencollege inzake de waardevolle grafzerken op de gemeentelijke begraafplaatsen. Na herhaald advies naar de gemeente voor herinventarisering van het waardevolle niet beschermd bouwkundig erfgoed nam het schepencollege op 3 juli hierover een besluit waarbij de opdracht aan de Erfgoedraad werd gedelegeerd. Open kerkendagen trokken  60 bezoekers rond “Erfgoed met vele gezichten”.  

Inventarisatie waardevol kerkelijk erfgoed is te raadplegen op de web-site van KIK-IRPA. Zoek op balat.kikirpa.be.

 De Erfgoeddeelraad wil het kostuum champetter nog vervolledigen met das, schoenen, handschoenen, kousen en getten.
De tentoonstelling Jo Baetens in de dekenijtuin was groot succes met ca. 500 bezoekers. De gemeente werd nog een herinnerd aan de kapel Zwartenbroekstraat en de bron Coudenborre. Hans Van Lierde kon een voorstudie aankopen van Vital de Gronckel voor het schilderij van Frans-Jozef De Gronckel dat in de dekenij hangt. Hans Van Lierde is medeauteur van een uitgave door Erfgoedcel over de molens in het Pajottenland. Het Huis Langhendries is gered van de sloophamer.

De erfgoedraad gaf tenslotte nog het advies aan de gemeente om lid te worden van IOED (Intergemeentelijke Onroerend ErfgoedDienst). Die is in 2017 opgestart met deelname van Affligem, Dilbeek, Roosdaal en St-Pieters-Leeuw. Zij werken dan mee aan de herinventarisatie van het Onroerend Erfgoed. Tenslotte hoopt de erfgoedraad dat de gemeente het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei zal ondersteunen in hun project tot herstel van bronnen en waterputten.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?