Het zusterschooltje van Sint-Godelieve groeide tot een heuse onderwijscampus

LENNIK – De leerkrachten van de basisschool en het secundair onderwijs van het Sint-Godelieve-instituut konden kennis maken met de nieuwe gebouwen van hun school. We geven hierna een zicht op de groei van de “School op Mensenmaat”.

In Sint-Martens-Lennik wordt al sinds 1599 onderwijs en opvoeding gegeven. Vanaf 1892 namen de Zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar er het onderwijs op zich.

Kardinaal en Aartsbisschop van Mechelen Goossens gaf in 1892 aan pastoor Verstraeten de opdracht een zusterschool te bouwen. Samen met onderpastoor Coveliers slaagden ze in hun onderneming.

Op een afgelegen wijk in het dorp werd een stuk grond geschonken door Henricus de Rijck. Pachter Vanderhasselt  ruilde deze strook voor een terrein gelegen in de Schapenstraat waar de school momenteel nog staat. Daar werd het klooster gebouwd met drie lokalen.  De Eerwaarde Zusters stonden in voor onderwijs aan de volkskinderen. De eerste school telde 172 leerlingen, verdeeld over drie klassen: 50 in de hoogste klas, 54 in de laagste klas van de lagere school en 68 kleuters in de ‘bewaarschool’. De schoolbevolking groeide geleidelijk aan en in 1907 lieten de zusters een vierde klaslokaal bouwen.

Onder het moederschap van zuster Gummara (1937-1944) werd de school nog uitgebreid met een bergplaats voor hout en kolen en een klas voor de vierde graad. In 1944 begonnen zij met het voortgezet onderwijs, met name de 'nieuwe huishoudschool'. De oorlog kon de bouwwoede van de zusters niet temperen want in 1941 kwam er een nieuwe kleuterklas bij.

Middelbaar onderwijs

Op 6 juli 1955, naamdag van de heilige Godelieve, werd op verzoek van de ouders en door toedoen van Kardinaal Van Roey een middelbare school opgericht: het Sint-Godelieve-Instituut.

35 leerlingen dienden zich aan voor twee klassen (6de moderne en 1ste familiale)

Zuster Constantiana werd als directrice aangesteld.

Enthousiast werken inrichtende macht, directie, personeel en ouders samen aan de opbouw en de opdracht van de school.

 

Enkele belangrijke data :

     * 1956: 4 nieuwe klaslokalen (G-blok gelijkvloers), een lerarenlokaal (D-blok), een fietsenloods en een sanitaire installatie werden gebouwd.

     * 1958: Het schoolbusvervoer van het Sint-Godelieve-Instituut (S.G.I.) werd ingericht.

     * 1959: Het S.G.I. werd officieel erkend en goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs.

     * 1962: Feestzaal (F-blok gelijkvloers) werd gebouwd.

     * 1966: 4 nieuwe klaslokalen (G-blok verdieping) werden gebouwd.

     * 1971: De Inrichtende Macht van de school voerde het gemengd onderwijs in en het  S.G.I. was daardoor de eerste gemengde katholieke school in de regio.

     * 1973: Nieuwe klaslokalen (E-blok gelijkvloers) werden aangebouwd.

     * 1981: September 1981 was het begin van de grote doorbraak van het S.G.I. met de invoering van het V.S.O. (Vernieuwd Secundair Onderwijs) en tevens de oprichting van de hogere cyclus secundair onderwijs met de afdeling Wetenschappelijke B. 
Nieuwe vaklokalen (E-blok verdieping en F-blok verdieping) konden in gebruik genomen worden.

     * 1982: De afdeling Economische in de hogere cyclus werd opgericht.

     * 1987: Een volledig nieuwe lagere school werd plechtig geopend.  De oude lokalen werden gerenoveerd voor gebruik door de middelbare afdeling.

     * 1989: De eenheidsstructuur in het secundair onderwijs werd progressief ingevoerd.

     * 1990: Nieuwe sport- en speelterreinen werden aangelegd.

     * 1991: Een splinternieuwe kleuterschool werd gebouwd.  De oude kleuterklassen werden gerenoveerd en aangepast voor gebruik door de middelbare afdeling.

     * 1999: De bouwplannen voor de realisatie van nieuwe klas- en vaklokalen (blokken A en C) werden goedgekeurd.

     * 1999: De scholengemeenschap Kardinaal Cardijn werd opgericht; tot deze scholengemeenschap behoren naast het Sint-Godelieve-Instituut nog 7 andere secundaire scholen uit de regio.

     * 2001: De in 1999 geplande nieuwbouw (blokken A en C) werd gerealiseerd (15 klas- en vaklokalen en administratieve ruimten).  Volledige vernieuwing van de inrichting van de lokalen wetenschappen (chemie, fysica, biologie, aardrijkskunde) en informatica (E-blok verdieping en F-blok verdieping).

     * 2003: Het voormalige klooster (blok B) werd verbouwd tot vak- en klaslokalen.

     * 2006: Het dossier met principiële goedkeuring voor de bouw van een sporthal, refter en 12 klaslokalen werd samengesteld (voorziene periode 2008-2012).

     * 2007: De 8 vaklokalen van blok G worden gerenoveerd.  Een bijkomende overdekte speelplaats is gerealiseerd.             

     * 2008: Renovatie van de oudere afdaken

     * 2009: Plannen worden opgemaakt om twee bijkomende vaklokalen voor de 1e graad en een directiekantoor voor de 1e graad te bouwen (uitbreiding van blok B) en om het sanitair D07-D08 te renoveren.

     * 2010: Start van de realisatie van de bouwplannen van 2009.

     * 2011: Realisatie uitbreiding blok B.  Het directiekantoor 1e graad, het vaklokaal natuurwetenschappen 1e graad en het informaticalokaal werden vanaf 01 september 2011 in gebruik genomen. In mei werd de definitieve inschrijving in het DBFM-project (Scholen van Morgen) gerealiseerd.  In september 2011 werd een minicompetitie gehouden om het masterplan (nieuwe sporthal, refter, 12 vaklokalen en kleuterschool) uit te voeren.

     * 2012: In maart 2012 werd gestart met de renovatie van blok D : vernieuwing van het sanitair voor meisjes en jongens, vernieuwing van het schrijnwerk, opvang van het regenwater (citernes met een capaciteit van 150.000 liter) en heraanleg van een gedeelte van de speelplaats.

Sedert 1981 groeide de schoolbevolking in het secundair onderwijs van het S.G.I. aan van 140 tot 1.050 leerlingen. Een honderdtal leerkrachten, 10 ondersteunende personeelsleden, 4 stafmedewerkers en 4 directieleden staan in voor een opperbest onderwijs en opvoeding voor al die meisjes en jongens uit de grote regio Pajottenland.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?