Leerkrachten SGI mochten hun nieuwe gebouwen bewonderen (Video)

LENNIK – De directeurs André Duran en Lieve De Smet konden met zichtbare fierheid een rondleiding geven in de nieuwe gebouwen van de basisschool en het secundair onderwijs van het Sint-Godelieve-instituut.

Er was in Sint-Martens-Lennik al meer dan 20 jaar sprake van een nieuwe sporthal voor het Sint-Godelieve-Instituut. Na meerdere pogingen om in eigen beheer te bouwen kwam er acht jaar geleden geld vrij maar toen bleek dat de kostprijs al gestegen was tot het dubbele van het beschikbare bedrag. Anderhalf jaar geleden besloot de Inrichtende Macht in het DBFM-project te stappen. Dat is een vorm van publiek-private samenwerking waarbij met de private sector wordt samengewerkt voor zowel het ontwerp, de bouw, de financiering als het onderhoud van schoolgebouwen.

Toen ging het plots vrij snel. In september 2011 kon er al een wedstrijd voor architectenbureaus gehouden worden. Het project werd geraamd op 5.500.000 euro exclusief BTW. Het  DBFM-project laat toe het bedrag in 30 jaar af te betalen.

Nieuwbouw

Op de campus kwamen er intussen een sporthal, een refter, 12 klassen voor het secundair onderwijs en een nieuwe kleuterschool met een zorglokaal en een polyvalente zaal.

Het dak van de nieuwbouw voor de kleuters biedt meteen ook ruimte voor een nieuwe speelplaats, die aansluit op die van het basisonderwijs. De kleuterklasjes hebben elk een open ruimte.

Op de weide langs de Palokenstraat  en de Koestraat rezen de sporthal en een refter voor 600 leerlingen uit de grond, met daar bovenop twee verdiepingen met elk 6 klassen voor het secundair onderwijs. De sporthal meet 43 op 25 meter en is voorzien van kleedkamers, sanitair en opbergruimten. De refter komt boven de kleedkamers en geeft via grote ramen uitzicht op de sporthal.  Bij de 12 klassen horen ook een zorgruimte en sanitair.

Verhuis

Vanaf 18 december konden de kleuterleidsters hun materiaal verhuizen naar de nieuwe kleuterklassen. En op de eerste schooldag van dit jaar konden de kleuters hun intrek nemen in hun ruime klassen.

Het secundair zal de nieuwbouw in fasen in gebruik nemen. Na de krokusvakantie zal de sporthal volledig afgewerkt zijn. Na de paasvakantie volgt de refter en vanaf 1 september zijn alle klassen operationeel.

Omgevingsaanleg

De omgevingsaanleg gebeurt in eigen beheer en bevat de brandwegen, 85 parkeerplaatsen, die klaar zullen zijn in 2017-2018. Als laatste volgen de speelplaats en sportterreinen na de afbraak van de oude refter.

De officiële opening heeft plaats op 7 en 8 oktober 2016.  Op 19, 20 en 21 februari is er Familierestaurant in het SGI.

Op de foto de directie en het bouwteam van het SGI

Andre Duran, directeur basisonderwijs, Lieve De Smet, directeur secundair, Greta Claes, directeur 1ste graad secundair, Linda Sergooris, adjunct-directeur secundair, Magda Beeckmans, algemeen coördinator secundair, Piet Van Vaerenbergh, prefect secundair, Jeroen Evens, facility manager secundair, Stijn Dedobbeleer, preventieadviseur secundair, Marleen Verckens, kleuterleidster , Dirk Vandergoten, ICT-manager basisonderwijs en Joost Vandermeulen, preventieadviseur en leraar LO basisonderwijs.

Zie ook:

http://www.persinfo.org/2012/12/13/sgi-kan-2014-beginnen-aan-bouw-sporthal-refter-en-klassen

http://www.persinfo.org/2015/05/06/nieuwbouw-staat-centraal-tijdens-opendeurdag-sint-godelieve-instituut

http://www.persinfo.org/2012/04/12/lenniks-sgi-bouwt-ecologische-toiletten

VIDEO:


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?