Het Gooikse fietsplan is klaar

Op de gemeenteraad van dinsdag 24 november lichtten schepen van mobiliteit Simon De Boeck en studiebureau A2B-mobility het Gooikse fietsplan toe. Het geeft een visie voor het fietsbeleid tot 2030 en kwam tot stand in een intense samenwerking met het Verkeersplatform, een gemotiveerde participatieraad rond mobiliteit. De opmaak van het plan nam een klein jaar in beslag.

Fase 1 : Participatie en analyse

Inwoners gaven hun gedacht In een online enquête met meer dan 200 deelnemers, een workshop in De Cam en via het Verkeersplatform. Op de Kinderraad konden ook de jongste inwoners hun mening kwijt over veilig en comfortabel fietsen. Uit de bevraging en de analyse op het terrein kwamen vaak de zelfde straten en verbindingen naar boven.

Fase 2 : Fietsnetwerk

Het fietsplan selecteerde een netwerk van verbindingen tussen de kernen van Gooik, Strijland, Oetingen, Leerbeek en Kester. Het is op die specifieke straten en trage wegen dat de gemeente de komende jaren extra zal inzetten op veilig en comfortabel fietsen. Ook de verbindingen met de buurgemeenten en zelfs Halle, Ninove en Brussel zijn in kaart gebracht voor verbetering.

Fase 3 : Timing en budget.

De gemeente heeft ca. 1 miljoen euro opzij gezet voor investeringen in wegen met fietsinfrastructuur. Het fietsplan duidt aan waar we die middelen het meest efficiënt kunnen inzetten.  

Het fietsplan stelt de volgende investeringen voor:

-Nieuwe fietspaden worden gepland op de Wolvenstraat (langs de voetbalsite),  op het ontbrekende stuk van de Bruneaustraat (tussen Molenstraat en steenweg) en langs de Wijngaardstraat. De hobbelige fietspaden langs de Lenniksestraat worden vervangen door asfalt of beton.

-Fietssuggestiestroken moeten een oplossing bieden op korte termijn voor de Drie Egyptenbaan en Stuivenbergstraat. Voor volwaardige fietspaden hebben we op langere nog ca. 1m extra wegbreedte nodig. Dat proces wordt opgestart.

-Trage wegen bieden unieke kansen voor fietsverbindingen.

-Via de ruilverkaveling is een veilige ‘Molenbeekroute’ gepland tussen Gooik en Strijland (en zelfs tot Neigem).

-De ‘Trambedding’ tussen Oetingen, Strijland en Gooik wordt sterk verbeterd voor de fietser en graag ook zacht verlicht, zonder aan kwaliteit te verliezen voor wandelaars, joggers en ruiters.

-De ‘Gooikeveldweg’ tussen Gooik en Leerbeek, het verlengde van de Winnepenninckxstraat richting Lennik en Brussel.

-Fietsstraten bieden een oplossing voor straten op het netwerk liggen waar geen ruimte is voor fietspaden of suggestiestroken. De Paddenbroekstraat blijft behouden. Nieuwe fietsstraten zijn wenselijk op de Zijpstraat en de Gooikeveldstraat, de Kesterweg, de Kerkveldstraat en de Cypriaan Verhavertstraat.

--Ook elke schoolstraat wordt per definitie een fietsstraat of zelfs een aaneengesloten fietszone.

-Dorpskernen: Elke dorpskern zone 30. Elke schoolstraat een fietsstraat. Uit onderzoek blijkt dat de kans op een dodelijk ongeval 10 keer kleiner is bij een aanrijding tegen 30 km/u, dan tegen 50 km/u. Dat zegt genoeg, dan moet je niet twijfelen.

-Gewestwegen: Het Vlaamse AWV en MOW engageren zich om mee te werken aan nieuwe fietspaden op de Ninoofsesteenweg en meer comfort op de Edingsesteenweg. Bijzondere aandacht gaat naar de oversteekplaatsen zoals het Zwartschaap, Kesterbrugge en de Belle Triene. De huidige werken aan de oversteekplaats aan de Bruneaustraat zijn alvast een mooie stap vooruit! Ook de Langestraat komt opnieuw op de planning, al zijn de middelen vanuit Vlaanderen nog niet definitief toegekend.

-Fietsenstallingen: het fietsplan detecteerde 30 locaties verspreid over de 5 dorpen waar nood is aan fietsenstallingen. Momenteel zijn er al 230 plaatsen voor fietsen beschikbaar, dat aantal willen we stap voor stap optrekken tot 378 plaatsen, door 74 extra fietsbeugels.

 Fietscultuur: naast de harde infrastructuur geeft het fietsplan tal van ideeën om fietsen te stimuleren. Het betreft zowel reeds bestaande als nieuwe acties:

-Fietsexamen (lagere scholen).

-Kijk ik fiets. Een actie die nagaat of fietsen technisch in orde zijn.

-Lokale handel. Stimulerende acties zoals ‘met belgerinkel naar de winkel’.

-Groepsaankoop fietsenstallingen voor organisaties, verenigingen en lokale handelaars

-Fietsdeelsysteem aan ‘mobipunt’ De Lijn

-Fietsvergoeding en voorzieningen voor werknemers

-Fietsbieb, een uitleensysteem voor kinderfietsen

-Groepsaankoop e-bikes

-Bewegwijzering: goed zichtbare bewegwijzering van het lokaal fietsnetwerk.

-Regelmatige communicatie via Info Gooik en sociale media.

-Opname fietscultuur in subsidievoorwaarden verenigingen.

-Fietspompen en reparatiesets op hotspots.

Doelstellingen

Minstens de helft van de Gooikenaars af en toe op de fiets, waarvan 20% wekelijks?

Het uiteindelijke doel is om meer mensen op de fiets te krijgen. We willen tegen 2025 het aantal wekelijkse fietsers verhogen van 12% naar 20%, een ambitieus doel voor een landelijke gemeente. Het aantal mensen dat af en toe de fiets neemt willen we tegen 2025 verhogen van 34% naar 50% (Gemeentemonitor 2017).

Het volledige fietsplan? Dat staat op www.gooik.be/fietsplan!


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?