Halle weert werfverkeer aan scholen

De gemeenteraad van Halle heeft een voorstel van raadslid Mark Demesmaeker (N-VA) goedgekeurd waardoor werfverkeer in de schoolomgevingen wordt geweerd bij begin- en einduren van de scholen. Halle ondertekent daarvoor, net als vele andere Vlaamse gemeenten al deden, het ‘Charter Werftransport’.

Een tevreden Demesmaeker licht toe: “Halle is een belangrijke onderwijsstad. Er gaan dagelijks zo’n 11.000 leerlingen naar school. We merken dat bouw- en wegenwerken door het vele werfverkeer vaak voor onveilige situaties zorgen. Zeker in schoolomgevingen levert dat acuut gevaar op. Kinderen en jongeren moeten in een veilige omgeving naar school kunnen fietsen en stappen. Het weren van vrachtwagens is daarbij cruciaal.”

Het Charter is een initiatief van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten , Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA.

Mark Demesmaeker: “In het Charter staat dat er tijdens begin- en einduren van de scholen geen werfverkeer gebeurt in de schoolomgevingen. Door bij de Stad een aanspreekpunt aan te stellen waar aannemers, maar ook bouwheren en omwonenden van scholen terecht kunnen met vragen en opmerkingen, kunnen in onderling overleg tussen alle betrokkenen goede afspraken gemaakt worden voor een leefbare en veilige schoolomgeving. Dit aanspreekpunt kan dan actief en constructief meedenken met aannemer en bouwheer over alternatieve routes en oplossingen.”

Het N-VA voorstel werd unaniem goedgekeurd. Demesmaeker: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe een constructieve oppositie ook resultaten kan opleveren. Het goedkeuren en uitvoeren van het Charter is trouwens een aanvulling op de bestaande initiatieven die de Stad al neemt in het kader van haar masterplan voor veilige schoolomgevingen.”

Masterplan

 Bram Vandenbroecke, schepen van mobiliteit: "Zoals ik al enkele keren toelichtte op de gemeenteraad zijn we een masterplan voor veilige schoolomgevingen aan het uitwerken. Dit masterplan is intussen afgewerkt en werd afgelopen vrijdag goedgekeurd op het schepencollege. Het voorstel tot ondertekening van het Charter Werftransport maakt er deel van uit. We kunnen dit voorstel dus zeker ondersteunen.

Ik wil zeker ook beklemtonen dat er reeds vòòr de goedkeuring van dit masterplan voor veilige schoolomgevingen al aan deze problematiek werd gewerkt. Alle innames van het openbaar domein en de werken die hieraan zijn verbonden, moeten namelijk voldoen aan de voorwaarden die in de daarvoor verleende vergunning beschreven staan. Zo moet er steeds een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers voorzien zijn. Bij grotere bouw- of wegenisprojecten wordt er voorafgaand aan de werken met de betrokken stadsdiensten, bouwheer en aannemer samen gezeten om concrete afspraken te maken. Per locatie zoeken we naar de meest veilige én werkbare optie. Soms is er geen andere route voor werfverkeer mogelijk of gebeuren de werken in de straat waar de school gelegen is. In dat geval gaan we op zoek naar alternatieven of leggen we strikte voorwaarden op. Die aanpak zal nu dus nog versterkt worden met de goedkeuring van het Charter Werftransport."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?