Rioleringswerken in Trompstraat en Kasteelbrakelsesteenweg

De stad Halle heeft rioleringswerken goedgekeurd in de Trompstraat en een deel van de Kasteelbrakelsesteenweg. "Op die manier voorkomen we dat het afvalwater nog langer ongezuiverd in de natuur belandt", klinkt het.

90,37% van de Halse woningen is aangesloten op de riolering, dat is meer dan het Vlaams gemiddelde. Dat blijkt uit recente cijfers die de Vlaamse Milieumaatschappij onlangs vrijgaf naar aanleiding van een ophefmakende Pano-reportage op VRT.

Een nieuwe gescheiden riolering aanleggen verloopt echter niet altijd van een leien dakje. Dat ondervond ook de stad Halle nadat in 1994 reeds de nieuwe rioleringsplannen werden opgemaakt voor de Trompstraat. Pas in 2017 kwam de stad in aanmerking voor subsidies op voorwaarde dat de werken werden gekoppeld aan andere projecten in de buurt en er ook werd tegemoet gekomen aan de voorwaarden die het Vlaamse gewest oplegt voor de infiltratie en de buffering van het regenwater.

Maar die plannen hadden wat voeten in de aarde en waren ook onverenigbaar met het gewestplan. Pas na een locatiebezoek dit jaar verklaarden de betrokken instanties zich akkoord met de voorziene aanpak en dus zal ook de Vlaamse Milieumaatschappij de voorziene subsidies toekennen van zodra het voorontwerpdossier wordt ingediend en kan aangetoond worden dat de werken gekoppeld worden aan andere projecten in de buurt.

Daarom werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen waterzuiveringsmaatschappij Aquafin, het waterbedrijf Farys en de stad Halle. Op die manier kunnen de rioleringswerken in de Trompstraat, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Kasteelbrakelsesteenweg (tussen de Dokter Spitaelslaan en de Trompstraat) en de Blekerijstraat aan elkaar gekoppeld worden. Ook zal het afvalwater niet langer geloosd worden in de Villersbeek maar aangesloten worden op het Aquafin-pompstation in de Dokter Spitaelslaan.

"We schatten dat de studiefase voor deze werken, de vergunningsfase en de aanbestedingsfase zo’n twee jaar in beslag nemen. Daarna worden de werken uitgevoerd, deze zullen zo’n 2 jaar duren. In afwachting zullen de bovengrondse lozingspunten van het afvalwater in de Kasteelbrakelsesteenweg wel al ondergronds gebracht worden", laat de stad weten.

Ook het stuk Kasteelbrakelsesteenweg tussen het kruispunt met de Trompstraat en de huisnummers 330/331 krijgt een gescheiden rioleringsstelsel.  Deze werken worden vermoedelijk al in het najaar van 2021  gerealiseerd. De werken van alle projecten zullen dus niet op hetzelfde moment uitgevoerd, wat de circulatie en mobiliteit in de buurt ten goede komt.

(Foto : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?