Herne zoekt een logo voor het vernieuwd Dominicanessenklooster

HERNE - Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Herne richt een wedstrijd in voor het ontwerpen van een nieuw logo voor het vernieuwde Dominicanessenklooster. Elke inwoner van Herne kan deelnemen aan de wedstrijd door één ontwerp in te dienen voor 26 juni 2015. Meer informatie verschijnt vanaf maandag 15 juni op de gemeentelijke website.

Het logo moet door zijn visuele uitstraling bijdragen tot de herkenbaarheid van de locatie. Het dient een symbolische weergave te zijn van de typische kenmerken en karakteristieken van het klooster: open en groen karakter, cultureel aanbod, religieus verleden. Verder dient het logo eenvoudig en duidelijk te zijn.

Deelname

Iedere inwoner van Herne mag deelnemen aan de wedstrijd. Dit kan door één ontwerp in te dienen uiterlijk tegen 26 juni in een gesloten omslag en tegen ontvangstbewijs bij de dienst vrije tijd, via aangetekend schrijven of via mail naar franciska.dekens@herne.be. Op de omslag moet duidelijk “wedstrijd logo” geschreven staan. Meer informatie over de wedstrijd wordt vanaf maandag 15 juni bekend gemaakt via de gemeentelijke website en facebook.

Winnaar

Het winnende logo wordt gekozen door een jury die wordt samengesteld door het college van burgemeester en schepenen. De winnaar kan één maal gebruik maken van de vernieuwde zalen van het klooster conform de voorwaarden vastgesteld in het nieuwe gebruiksreglement (met uitzondering van de tarieven). Een nieuw gebruiksreglement is in opmaak. De winnaar ontvangt eveneens 100 euro aan waardebonnen te besteden bij de Hernse handelaars.

Renovatie

In het voorjaar van 2015 werd de helft van het Dominicanessenklooster opgeknapt en heringericht.

Er werden een polyvalante ruimte en klaslokalen voorzien, evenals  opvangwoningen (LOI) en één noodwoning ivoor het OCMW. De LOI-opvangwoningen zijn bestemd voor asielzoekers. De noodwoning is om mensen op te vangen die bijvoorbeeld door brand hun huis verliezen.

De achtertuin werd reeds helemaal heraangelegd in samenwerking met Regionaal Landschap en Pro Natura. Bomen en struiken werden er heraangeplant alsook een moestuin.

Café Courgette zette er in samenwerking met Velt een moestuinwerking op. Kinderen met mindere kansen leerden via het project Groentenkans om een moestuin te bewerken.

Opening

Om de vernieuwde ontmoetingsplek voor Hernenaren en hun verenigingen feestelijk te openen gaan op 8 augustus 2015 de poorten wijd open. Tijdens dit feestelijk gebeuren zal het logo voor het klooster ook onthuld worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?