Dilbeek maakt werk van toekomstplan voor Begijnenborre

DILBEEK - De infrastructuur van ‘speelplein’ Begijnenborre aan de Bodegemstraat is erg verouderd en voldoet niet meer aan de kwaliteitsvereisten en veiligheidsnormen voor het organiseren van de gemeentelijke speelpleinwerking. De gemeente Dilbeek heeft in haar meerjarenplan een budget voorzien voor het vernieuwen van de infrastructuur.

De site is vandaag meer dan alleen speelplein. De lokalen worden in weekends verhuurd, de speelruimte staat op vrije momenten open voor alle Dilbekenaren en sinds vorige zomer wordt ook de wijkschool van de Sint-Alenaschool er (tijdelijk) opgevangen in klascontainers. De nieuwe infrastructuur zal aan die multifunctionaliteit moeten tegemoetkomen. Om alle mogelijkheden en opties te onderzoeken en tegelijk de site maximaal te gebruiken, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een ontwerper aan te stellen via de Open Oproep van het Team Vlaams Bouwmeester.

Kleuterklassen

De gemeente wil, rekening houdend met de capaciteitsdruk in het basisonderwijs, de vandaag ‘bedreigde’ capaciteit aan de Lambrechtslaan, ook op langere termijn veilig stellen. Daarom zal in het toekomstige project, in overleg met het schoolbestuur van Sint-Alena, ook naar ruimte voor kleuterklassen gezocht worden. De gemeente en het schoolbestuur willen voor dit project een beroep doen op de capaciteitsmiddelen die de Vlaamse overheid vrijmaakt voor schoolinfrastructuur. De beoogde samenwerking biedt de mogelijkheid om subsidies voor schoolgebouwen efficiënt in te zetten voor duurzame en multifunctionele infrastructuur.

“Het realiseren van dit ambitieuze project zal niet eenvoudig zijn. Er zal de komende weken en maanden stap voor stap werk gemaakt worden van het wegwerken van de verschillende hindernissen die voorliggen. Zo wenst het gemeentebestuur tot een gedragen visie en concrete afspraken voor de toekomst van de site te komen met alle betrokken partners’, zegt schepen van gebouwen en onderwijs Jef Vanderoost.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?