Halle evalueert omleidingsplan bouw Zennebrug

Een maand na de start van de afbraakwerken aan de Zennebrug, heeft Halle het omleidingsplan grondig geëvalueerd en hier en daar ook al bijgestuurd. Ook de vele suggesties die de stad ontvinge via sociale media of hallemaalbruggen@halle.be, werden één voor één besproken en onderzocht.

De stad was er zich van bewust dat het afsluiten van de Zennebrug, een grote impact zou hebben op de mobiliteit. Daarom werd al maanden vooraf werk gemaakt van een omleidingsplan rond het historisch centrum en een reeks ondersteunde maatregel om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo werd de Auguste Demaeghtlaan ontdubbeld tussen de Ninoofsesteenweg en de Brusselsesteenweg. Het aantal kruisende bewegingen op diezelfde N6 werd beperkt om de doorstroming te verbeteren. Er werden extra fietsvoorzieningen aangelegd, het aanbod van het openbaar vervoer werd op een aantal lijnen uitgebreid en we introduceerden een bewegwijzerde parkeerroute.

Ring

“Zolang er nog gewerkt wordt op de Ring rond Brussel in Beersel (bouw nieuwe geluidsschermen), kunnen we moeilijk inschatten wat de echte impact is van het afsluiten van de Zennebrug op de mobiliteit. De werken op de Ring en het bijhorende fileleed, zorgen er immers voor dat de gewestwegen in Halle en Sint-Pieters-Leeuw extra verkeer te verwerken krijgen. Begin maart zijn de werken op de binnenring echter voltooid. Dan zal het verkeer er opnieuw over 3 rijstroken kunnen rijden en zal ook de oprit in Huizingen opnieuw opengesteld worden. In principe zal dan ook de filedruk in Halle wat afnemen. Toch kunnen we voorzichtig stellen dat de voorziene maatregelen al hun nut hebben opgeleverd. Dat bleek tijdens een eerste evaluatie door de stadsdiensten, de politie en de bevoegde schepenen. “

Gewikt, gewogen en waar nodig ook bijgestuurd

“Door de omleidingen rond het historisch centrum te leggen, zijn er in de binnenstad zelf relatief weinig problemen. Door het doorgaand verkeer af te scheiden van het lokale verkeer zijn op de Auguste Demaeghtlaan de wachttijden relatief beperkt gebleven. In de R. Lariëllestraat, momenteel toch een belangrijke uitvalsweg voor wie de stad verlaat, zijn de wachttijden zeer beperkt door het verlengen van de groentijd van de rode lichten. De nieuwe fietsverbinding langs het Elisabthpark is duidelijk al goed ingeburgerd bij de fietsers. En door de Arkenvest voor te behouden voor het openbaar vervoer bereiken de bussen van de Lijn en de TEC vanuit Lembeek, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw vrij vlot het station.”

Verbeteren

Maar uiteraard kwamen er ook enkele punten ter sprake die voor verbetering vatbaar zijn. Ook heel wat inwoners, handelaars, bezoekers en scholen bezorgen ons hun suggesties via hallemaalbruggen@halle.be en via sociale media. Al deze voorstellen werden één voor één onderzocht en besproken. Daardoor zal het omleidingsplannen op een aantal punten bijgestuurd en verbeterd worden.  Hieronder alvast een kort overzicht.

  • Het verkeer dat op de Auguste Demaeghtlaan wil voorsorteren richting Ninove, kan voortaan ook voorbij de Zuster Bernardastraat nog invoegen. De onderbroken lijn wordt dus verlengd.
  • Om te voorkomen dat nog teveel wagens wisselen van rijstrook ter hoogte van de ontdubbeling op de Auguste Demaeghtlaan, worden de twee rijstroken binnenkort ook fysiek van elkaar afgescheiden. Juist en tijdig voorsorteren is de boodschap! Grotere en duidelijkere verkeersborden moeten de bestuurders hierbij helpen.
  • De handelaars op de Suikerkaai worden beter bewegwijzerd
  • De voorrangsregeling op de sasbrug en de Willamekaai wordt beter aangeduid. Voor het verkeer uit de F. Vandermaelestraat is het nu niet altijd even duidelijk of ze al dan niet voorrang moeten verlenen aan de auto’s en de fietsers.
  • Aan het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer wordt gevraagd om op de A8 (ter hoogte van de kruispunten Rodenemweg en Nijvelsesteenweg) de groentijd voor het verkeer dat wil afdraaien naar het centrum tijdens de ochtendpits te verlengen. Door de korte groentijd staan er nu vaak lange files op die A8.
  • De verlichting op de fietsroute doorheen het Elisabethpark wordt op korte termijn verbeterd.

Al 450 overtreders betrapt in Arkenvest

Het nieuwe omleidingsplan was voor iedereen even wennen. Het is dan ook begrijpelijk dat er in het begin soms overtredingen gebeurden. De politie van de zone Zennevallei was de eerste dagen dan ook massaal aanwezig om de bestuurders te wijzen op de nieuwe verkeersituatie. Er werd toen ook niet beboet.

“Maar een maand na de start van de werken stellen we vast dat in de Arkenvest sommige bestuurders het verbodsbord  steevast blijven negeren. En dat is nefast voor de veiligheid van het busverkeer in de Arkenvest. De buschauffeurs kunnen immers met elkaar overleggen via een intern communicatiesysteem over wie als eerste de Arkenvest mag doorrijden. Met de autobestuurders is dat uiteraard niet mogelijk met soms erg gevaarlijke situaties als gevolg. De politie voerde er al regelmatig controles uit en stelde intussen al zo’n 450 pv’s op. Ook de volgende dagen en weken zal er intensief gecontroleerd worden. “

Het evaluatiewerk zit er nog niet op

Ook de volgende weken en maanden zal het stadsbestuur regelmatig de koppen bij elkaar steken om het evaluatieplan bij te sturen waar nodig. Ook inwoners kunnen hun vragen en opmerkingen, suggesties ons bezorgen via hallemaalbruggen@halle.be.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste bruggennieuws? Schrijf je in op onze nieuwsbrief op www.hallemaalbruggen.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?