Demonstratie houtkantenbeheer in Ternat en Dilbeek

Op de grens van Ternat en Dilbeek werd een demonstratie over hakhoutbeheer georganiseerd aan de houtkant langs de Beeldekensstraat. Het beheer van deze houtkant past binnen een ruimere visie, die in kader van het project ‘Loket Onderhoud Buitengebied West-Brabant’ is opgemaakt met lokale actoren, rekening houdend met biodiversiteit, landschap, landbouw, recreatie en veiligheid. “Het project is een win-winsituatie”, verzekert Michel Vanderhasselt, burgemeester van Ternat.

Het heuvelachtige en landelijke Pajottenland wordt dooraderd door een netwerk van kleine landschapselementen, waaronder een flink aantal houtkanten. Om het traditionele landschap te behouden is het van belang om deze houtkanten in topconditie te houden door ze op een goede manier te beheren. Gemeenten dragen hierin een belangrijke verantwoordelijkheid, aangezien veel van die houtkanten op openbaar domein zijn gelegen.

Voor de periode 2018-2020 in regio West-Brabant werd het project ‘Loket Onderhoud Buitengebied’ of ‘LOB’ opgestart, getrokken door Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Pro Natura en ABC Eco². De algemene bedoeling van een ‘Loket Onderhoud Buitengebied’ is om gemeenten te gaan ondersteunen in het landschapsonderhoud, gaande van inventarisatie, opmaak van visie- en beheerplannen, tot coördinatie van uitvoer. Binnen dit LOB-project werd zo voor het pilootgebied ‘Zierbeek-Bodegem, op de grens van Ternat en Dilbeek, een visie, beheer- en uitvoeringsplan voor de openbare houtkanten opgemaakt in samenspraak met gemeente Ternat en Dilbeek, lokale landbouwers en Natuurpunt. De bedoeling is om op termijn deze LOB-werking uit te breiden naar andere deelgebieden, of op schaal van hele gemeenten te gaan werken.

Tijdens de demo werd er onder andere getoond hoe op een goede manier aan hakhoutbeheer wordt gedaan, en werd er dieper ingegaan op de beheerprincipes van houtkanten. Hakhoutbeheer is een beheervorm van struiken en bomen, waarbij ze elke 6 tot 12 jaar teruggezet worden tot 10-30 cm boven de grond. Vanuit de stronken en stobben groeien de nieuwe scheuten opnieuw uit tot een dicht groenscherm. Het hakhoutbeheer zorgt ervoor dat in het landschap bomen en struiken van verschillende grootte en leeftijd voorkomen, wat een bijzondere meerwaarde biedt voor tal van vogels, zoogdieren en insecten. Tegelijkertijd blijft via dit beheer de negatieve impact op aanpalende landbouwgronden beperkt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?