Grote hinder in Brusselse metro tijdens ochtendspits

De nationale acties die de vakbonden vandaag, maandag 28 september organiseren, hebben grote gevolgen voor het MIVB-netwerk. Vooral de metro wordt getroffen. De MIVB vraagt haar reizigers om het openbaar vervoer alleen te gebruiken als ze geen andere alternatieven hebben of buiten de spits te reizen, om overbelasting van de lijnen te vermijden en om degenen die het echt nodig hebben, in staat te stellen zich veilig te verplaatsen.

De nationale acties die de vakbonden vandaag, maandag organiseren, hebben een grote impact op het MIVB-netwerk. De MIVB betreurt deze situatie, die nadelig is voor haar reizigers. De openbaarvervoersmaatschappij stelt alle middelen ter beschikking om degenen die geen andere alternatieven hebben in staat te stellen te reizen. Het gebrek aan chauffeurs maakt het echter niet mogelijk om alle lijnen en frequenties die gewoonlijk op een weekdag worden aangeboden, aan te bieden. Daardoor was het metronet tijdens de ochtendspits overbelast.

Om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich opnieuw voordoet aan het einde van de schooldag en op weg naar huis van het werk en om te vermijden dat de metro moet worden gesloten, dringt de MIVB er bij haar reizigers op aan om het openbaar vervoer alleen te nemen als ze geen andere alternatieven hebben en om in de mate van het mogelijke gebruik te maken van het openbaar vervoer buiten de spits. Dit om overbelasting van de lijnen te voorkomen en om degenen die het nodig hebben in veiligheid te laten reizen. 

De MIVB informeert haar reizigers de hele dag door in reële tijd via haar gebruikelijke communicatiemiddelen: de website mivb.brussels, customer care (070/23.2000), de mobiele app van de MIVB en de sociale media (Facebook-pagina facebook.com/mijnmivb en Twitter-account (@stibmivb).

(Foto : MIVB / Archief)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?