Houthakseldam moet modder tegen houden

De gemeente en de provincie Vlaams-Brabant lieten langs de Zwartschaapstraat een houthakseldam aanleggen. Deze erosiedam is de tweede in Gooik, na de constructie in de Kleistraat.

De Zwartschaapstraat werd bij hevige regen regelmatig getroffen door wateroverlast met afstromende modder. Dat veroorzaakte meer dan eens zelfs een modderstroom tot in de woonkamer van één van de aanliggende woningen. “Het was dan ook zeker geen overbodige luxe dat de gemeente en de provincie Vlaams-Brabant de handen in mekaar sloegen. Het resultaat is een nieuwe houthakseldam tussen de akkers en de tuinen van de woningen langs de Zwartschaapstraat”, legt milieuschepen Simon De Boeck uit.

Een houthakseldam is een lijnvormige bufferconstructie van ongeveer een meter hoog, die het water langer op het veld houdt. Bovendien filtert het gehakseld hout de aarde uit het regenwater. Op die manier blijft de vruchtbare grond op de akker in plaats van weg te spoelen in de riolering. Bij een volgende bewerking kan de aarde opnieuw worden ingeploegd.

De Pajotse akkers zijn door de hellingen bijzonder erosiegevoelig. Daarom zet de provincie een erosiecoördinator in die met kennis van zaken een gepast voorstel doet. De concrete uitvoering gebeurde door het inschakelen van een sociaal tewerkstellingsproject. Het overleggen, plannen en uitvoeren van een houthakseldam is een intensief en tijdrovend proces in samenwerking met eigenaars en landbouwers.

“Via de ruilverkaveling hoopt de gemeente binnenkort in één beweging een paar grote stappen vooruit te kunnen zetten in de strijd tegen wateroverlast en erosie in ons hellende landschap. Als het project verder verloopt zoals voorzien, kan de ruilverkaveling vanaf 2025 definitief in uitvoering gaan”, hoopt de schepen.

Ingezonden foto


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?