Gouverneur fluit Lennikse gemeenteraadsvoorzitter terug

Volgens gouverneur Lodewijk De Witte ging gemeenteraadsvoorzitter Ameys (Open Vld) in de fout door gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA – Lennik²) het woord te weigeren na een verklaring van de burgemeester. Dat besluit de gouverneur na onderzoek van een klacht van Kristien Van Vaerenbergh. “Een gemeenteraadsvoorzitter moet alle raadsleden de mogelijkheid geven niet-geagendeerde verklaringen af te leggen en moet alle raadsleden en fracties toelaten hierop te reageren. “

 Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) legde bij aanvang van de gemeenteraad van oktober een verklaring af waarbij ze van leer trok tegen de oppositie die ze er onder meer van betichtte het gemeentepersoneel te bekritiseren. Ze riep op het einde van haar verklaring op tot sereniteit. Daarna blokte raadsvoorzitter Ameys elke repliek van de oppositie af, wat de sereniteit weinig ten goede kwam, en werd de eigenlijke gemeenteraad aangevat. De oppositie kreeg niet de kans aan te tonen dat niet het personeel maar wel het beleid en de openlijke ruzie binnen het schepencollege waren op de korrel genomen.

 Na de gemeenteraad, die niet de beoogde sereniteit bereikte, diende oppositieraadslid Kristien Van Vaerenbergh klacht in bij de gouverneur tegen gemeenteraadsvoorzitter Ameys. “Dit omdat hij ten eerste een niet-geagendeerd punt liet behandelen en omdat hij enkel het woord gaf aan zijn partijgenoot de burgemeester. De oppositie mocht niet reageren hetgeen volgens ons niet reglementair was”, zegt Van Vaerenbergh.

 Ordehandhaving

 Voorzitter Ameys verdedigde zich bij de gouverneur dat het geen agendapunt was maar slechts “verklaringen” waardoor noch het huishoudelijk reglement noch het gemeentedecreet van toepassing is. Hij stelde ook dat hij geen repliek toe liet om de orde te kunnen bewaren. Een visie die bij de gouverneur weinig steun vindt. Op voorhand stellen dat de orde zal verstoord worden is volgens de gouverneur niet correct. De gouverneur besluit dat hij hoopt dat de voorzitter met zijn opmerkingen kan rekening houden en zijn taak als voorzitter van de gemeenteraad kan uitoefenen op een correcte en onpartijdige manier.

 Onpartijdig

 “De gouverneur tikt Ameys dan ook op de vingers. De gouverneur stelt dat indien verklaringen toegelaten zijn, dat dan elk raadslid de mogelijkheid moet hebben een verklaring af te leggen zonder dat deze op voorhand geagendeerd was en dat ook alle andere raadsleden en fracties de mogelijkheid moeten krijgen te reageren op deze verklaring. Ameys ging dus in de fout toen hij mij het woord weigerde tijdens de gemeenteraad van oktober. De gouverneur vraagt Ameys deze regels in acht te nemen om zijn taak als voorzitter op correcte en onpartijdige wijze uit te oefenen.”

Van Vaerenbergh reageert tevreden: “Een voorzitter moet onpartijdig zijn en alle partijen op dezelfde wijze behandelen. Dit was niet het geval. Gelukkig zet de gouverneur de puntjes op de i met deze vingerwijzing naar de gemeenteraadsvoorzitter.”

 Niet de eerste keer in Lennik

Het is de tweede gemeenteraadsvoorzitter op rij, die om gelijkaardige redenen, door de gouverneur op de vingers wordt getikt. Zie: klachten

 

Zie ook: al in 2015

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?