Lennikse oppositie vraagt respect van gemeenteraadsvoorzitter

LENNIK – De grootste oppositiepartij N-VA - Lennik² is niet te spreken over de manier waarop voorzitter Koenraad Ameys (LB-Open VLD) de gemeenteraad leidt. De voorzitter geeft inschattingsfouten toe en belooft beterschap.

Koenraad Ameys werd bij de aanvang van de huidige legislatuur aangesteld als gemeenteraadsvoorzitter. Hij had nog geen enkele ervaring in de gemeentepolitiek. Ook van een gemeenteraad had hij weinig kaas gegeten. “Hij maakte als voorzitter regelmatig uitschuivers maar omwille van zijn gebrek aan politieke ervaring gaf de N-VA - Lennik² fractie hem enkele maanden krediet en werden er geen opmerkingen gemaakt. “Hij gaf bij de aanvang van de legislatuur zelf zijn gebrek aan ervaring toe en vroeg om wat geduld. De eerste 6 maanden wezen we de voorzitter regelmatig op de inhoud van het Gemeentedecreet en het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad. Tijdens de eerste maanden werd onze N-VA - Lennik² fractie met het nodige respect behandeld, maar geleidelijk aan verstrakte zijn houding en legde hij meer en meer op onverantwoorde wijze de gemeenteraadsleden van de oppositie het zwijgen op”, zegt fractieleider Geert De Cuyper.

Bevelen van de burgemeester

“We zijn intussen meer dan 2 jaar later en we moeten vaststellen dat de voorzitter steeds meer de rechten van de gemeenteraadsleden schendt en slaafs de bevelen van de burgemeester volgt. Een gemeenteraadsvoorzitter moet er over waken dat de reglementen worden nageleefd en iedere fractie met het nodige respect wordt behandeld. Ook de oppositieraadsleden moeten de nodige tijd krijgen om hun agendapunten en variapunten toe te lichten. Meermaals wees onze fractie de voorzitter er tevergeefs op dat hij de gemeenteraad neutraal en objectief moet leiden. Hij doet dit bewust om sommige collegeleden bij te springen als ze er niet meer aan uit geraken of als er onderwerpen ter sprake komen waarover de Open VLD – CD&V liever niet praat en om anderzijds, volgens geruchten, zijn politieke toekomst veilig te stellen”, meent De Cuyper.

Het laatste woord aan de oppositie

“Het is een gouden regel dat in een discussie tijdens de gemeenteraad de oppositie steeds het laatste woord krijgt indien ze dat wenst. Voorzitter Ameys past deze regel zelden toe, steeds krijgt de burgemeester het laatste woord. Wanneer de oppositie daarover een opmerking wil geven of een vraag wil stellen, wordt dit geweigerd en sluit hij onmiddellijk het debat af”, zegt de oppositieaanvoerder.

Plotse strengere regels voor varia

Na een aantal gemeenteraden kwam gemeenteraadsvoorzitter Ameys plots met bijkomende regels voor de varia. Dit gebeurde zonder enige aankondiging of enig voorafgaand voorstel. De gemeenteraadsvoorzitter stelde dat hij zou bepalen in welke volgorde de raadsleden een variapunt konden aanbrengen en wilde van de fractievoorzitter vóóraf het aantal variapunten per raadslid weten.

Verplaatsing gemeenteraad om een reis

“Op de gemeenteraad van februari kondigde voorzitter Ameys droogweg aan dat de geplande gemeenteraad van 27 april werd verschoven naar 20 april omdat hijzelf niet kon aanwezig zijn wegens professionele redenen. Alle leden van de gemeenteraad en de mensen van de administratie, die de raad voorbereiden, moesten hun agenda aanpassen. Eerst en vooral hoeft een verhindering van de voorzitter zeker geen verplaatsing in de agenda te noodzaken. Indien de voorzitter niet aanwezig kan zijn, wordt zijn taak overgenomen door het lid met de langste staat van dienst, wat in dit geval Willy Dewaele zou zijn. Willy is oud-burgemeester én oud-voorzitter met een enorme ervaring én hij behoort tot dezelfde politieke partij als de voorzitter. Ten tweede bleek later uit getuigenissen dat de voorzitter die dag niet verhinderd was om professionele redenen maar omwille van een fietsreis naar Mallorca”, betoogt De Cuyper.

Geen varia

Tijdens de gemeenteraad van 1 juli werd de traditionele ‘Varia’ zonder enige aankondiging geschrapt na het laatste agendapunt omdat ‘het warm en laat was en omdat men moe was’. Het was 23u30 en daarmee kwam er een plots einde aan de gemeenteraad (die regelmatig langer duurt).

Amendement vóór het agendapunt

Op dezelfde gemeenteraad werd door de burgemeester een amendement ingediend op basis van een voorstel van Kristien Van Vaerenbergh. Wanneer het gemeenteraadslid het voorstel wilde uitleggen onderbrak voorzitter Ameys onmiddellijk met de melding dat burgemeester De Knop (Open VLD) even wilde tussenkomen. De burgemeester ving onmiddellijk aan met de aankondiging van een amendement op het voorstel van Kristien nog vóór Van Vaerenbergh het eigen agendapunt van N-VA – Lennik² kon voorstellen. Nog opmerkelijker was dat het amendement bijna 100% een kopie is van de oorspronkelijke tekst. Het bestuur wilde absoluut vermijden dat een voorstel van de oppositie werd goedgekeurd en diende een amendement in dat eigenlijk een blauwdruk is van het originele voorstel.

Objectiviteit waarborgen

In sommige Vlaamse gemeenten wordt de gemeenteraad geleid door een raadslid van de oppositie om de objectiviteit en het respect bij het leiden van een gemeenteraad te waarborgen. “In Lennik koos de meerderheid voor een gemeenteraadslid zonder enige politieke ervaring. Dit is op zich geen probleem voor zover de voorzitter zich inwerkt in zijn job, de gemeentediensten regelmatig bezoekt om alzo de gemeentewerking onder de knie te krijgen en om de nodige ervaring op te doen en, met de tekst van het Gemeentedecreet en het Huishoudelijk Reglement bij de hand, de gemeenteraden te leiden met respect voor de reglementen, de kennis en de inbreng van ieder verkozen gemeenteraadslid”, zegt De Cuyper.

“Maar daar nijpt de laatste maanden het schoentje bij de gemeenteraadsvoorzitter. Onze fractie hoopt dat de voorzitter zich vanaf de eerstvolgende gemeenteraad van september herpakt en de gemeenteraden leidt op een normale wijze zoals we het in Lennik in het verleden steeds gewoon waren”, aldus De Cuyper.

Beter moeten inschatten

Koenraad Ameys klopt zich op eigen borst: “Ik wens niet in te gaan op de concrete punten maar geef een korte, algemene reactie. De laatste gemeenteraad was niet mijn beste gemeenteraad.  Een aantal punten had ik inderdaad beter moeten inschatten.  Voor mij is het belangrijkste echter dat ik hieruit verder leer en dat dit de toekomstige gemeenteraden ten goede komt.”

Zie ook: http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De%20Lennikse%20Tribune%20-%202015%20-%2007.pdf


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?