Gevaarlijke populieren geveld in Kruikenburg

In domein Kruikenburg zijn verschillende populieren gekapt. De gemeente benadrukt dat het om weloverwogen beslissingen gaat.

Sinds 2013 beschikt de gemeente Ternat over een goedgekeurd beheersplan voor het domein Kruikenburg (parkgebied, kasteel en dreef). Eén van de opgenomen maatregelen in dit beheerplan was een regelmatige controle van de aanwezige bomen.

Recent hebben de ploegbaas van de groendienst Callebaut Ivo en milieutoezichthouder Thiebaut Jurgen een controle uitgevoerd met als doel de gevaarlijke bomen aan te duiden. Dit zijn bomen die gevaarlijk overhellen ( bv naar een wandelpad toe, rottingsverschijnselen vertonen, ziek zijn etc…. )

In overleg met de schepen voor Leefmilieu Gunter Desmet werd besloten om al enkele gevaarlijke populieren te vellen. Deze hoogstammige bomen waren kaprijp en vormden een acuut gevaar voor zowel de bezoekers van het park als voor de schoolgaande jeugd. Deze bomen zullen dan ook worden vervangen door nieuwe inheemse hoogstammige bomen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?