Gespecialiseerde firma reinigt Steenweg Asse

De gemeente stelde een gespecialiseerd en erkend asbestverwijderingsbedrijf aan om de straten, de fietspaden en parkeerstroken van de Steenweg Asse te reinigen. De weg werd verontreinigd door de grote brand bij Van Sinay.

“We verwachten dat de steenweg en aanpalende straten in de vooravond opnieuw zullen kunnen opengesteld worden. De toestand is ondertussen ook genormaliseerd. De brandweer blijft wel nog ter plaatse om de site te bewaken.

Het gemeentebestuur dankt alle hulpdiensten, medewerkers, vrijwilligers en collega burgemeesters uit de buurgemeenten voor de vlotte samenwerking. De getroffen familie, de medewerkers en de buren betuigen we al onze steun en wensen en veel sterkte toe", zegt burgemeester Kris Poelaert.

Zie ook Asbest


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?