Nu ook officieel asbest vastgesteld na brand Van Sinay

Tijdens metingen door een gespecialiseerde firma is gebleken dat er moet rekening gehouden worden met mogelijke gevolgen door de verspreiding van asbestdeeltjes tijdens de brand in de loods en toonzaal van Landbouwmachines Van Sinay.

De daken van de loods van het bedrijf waren bedekt met asbestplaten.Het gemeentebestuur geeft volgende richtlijnen mee:

Nieuwe update brand Kokejane – zondag 1 september 2019 om 11u45

 Bij de brand in de firma Van Sinay zijn asbesthoudende materialen betrokken. De rook bevatte ook asbest. De detailmetingen wijzen ondertussen uit dat de asbestdeeltjes zich hoofdzakelijk hebben verspreid in een straal van 50 meter rond het getroffen bedrijf.

Slechts enkele restdeeltjes zijn gevonden in een straal tot 100 meter van het bedrijf. Daarbuiten werd voorlopig geen asbest aangetroffen. De kans is zeer klein dat dit alsnog gebeurt. Asbestmateriaal kan door de rook en afhankelijk van de wind tot maximaal enkele honderden meters worden meegevoerd. 

Voor veel gestelde vragen en antwoorden i.v.m. de brand verwijzen we naar onze gemeentelijke website: www.herne.be

 1. Wanneer zijn de resultaten van de asbestmeting gekend?
  De eindresultaten van de detailmeting verwachten we maandag. We raden u aan de berichtgeving te volgen via de gemeentelijke website, de gemeentelijke app of facebook voor het bekomen van de meest actuele informatie.
 2. Ik vind brokstukken? Wat doe ik?
  Liggen de brokstukken op meer dan 100 meter van de getroffen site, dan mag u deze zelf opruimen.
  Je mag deze stukken zelf oprapen/ verzamelen.  Draag handschoenen om o.a. snijwonden te voorkomen. Kleine fragmentjes mogen bij het restafval. Grote fragmenten mag je aanbieden op het recyclagepark. Controleer uw grasperk/terras op scherpe deeltjes alvorens kinderen en huisdieren toe te laten. Liggen de brokstukken evenwel op minder dan 100 meter dan vragen we u om deze te laten liggen en de gemeente te verwittigen via email: gemeentebestuur@herne.be of telefonisch tijdens de kantooruren op het nummer 02/397.11.50.
 3. Ik vind roetdelen? Wat doe ik?
  De brand kan roetneerslag tot op grote afstand van de brandhaard hebben veroorzaakt. Roet is schadelijk voor uw gezondheid als u het opneemt in uw lichaam.
  Was na contact met roet de vervuilde lichaamsdelen met water en zeep. Verwijder roetneerslag met water en zeep en draag bij voorkeur handschoenen. Zorg ervoor dat u geen roet- en asdeeltjes van buiten naar binnen brengt: voorzie een natte dweil waarop u uw schoenen kan uitdoen.
  Groenten en fruit uit uw tuin mogen niet gebruikt worden indien deze gelegen zijn binnen een straal van 100 meter van het getroffen bedrijf.

  Groenten en fruit uit uw tuin die verder dan 100 meter is gelegen moet u extra goed schoonmaken met water. Zichtbaar vervuilde groenten kunt u beter niet opeten omwille van eventuele andere schadelijke stoffen die in de brandresten kunnen zitten.
 1. Ik kreeg geen sms van Be-alert en mijn buren wel, hoe komt dit?
  Be- alert werd gevraagd een bericht te sturen naar iedereen die zich op het grondgebied van Herne bevond op het ogenblik van de brand. Wat de precieze oorzaak is van het niet ontvangen van een sms weten we niet. We hebben Be-alert reeds verwittigd van dit voorval omdat we reeds een gelijkaardige melding ontvingen.
 2. Ik heb roet- en asdeeltjes en/of brokstukken in mijn tuin/ rond mijn woning aangetroffen. Moet ik mijn verzekering verwittigen?
  U hoeft uw verzekering niet te verwittigen.
 3. Mogen vensters en deuren geopend worden?
  Indien er in de onmiddellijk omgeving van uw woning geen rook meer aanwezig is mag u alle deuren en vensters openen om uw woning te verluchten.

 

 Zie ook: Brand Van Sinay


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?