Gemeente Londerzeel werft Handhavings- en integratieambtenaar aan

Naar aanleiding van verschillende gebeurtenissen de afgelopen maanden, is het College van Burgemeester en Schepenen, in samenwerking met meerdere partners en experten, gestart met het uitwerken van een integraal veiligheidsplan.  Nadat op de laatste gemeenteraad in dit kader al een aanpassing van de GAS-boetes werd goedgekeurd, neemt het bestuur nu een volgende maatregel.

Burgemeester Conny Moons (LWD) legt uit: “De problemen met jeugdige ordeverstoorders hebben geleerd dat enkel optreden na vechtpartijen, diefstallen of andere problemen, geen structurele oplossing vormt.  Hoewel de lokale politiezone doortastend optrad en snel bepaalde daders kon identificeren en oppakken, moesten we tot onze grote frustratie vaststellen dat de rechter hen enkele uren later opnieuw liet gaan wegens plaatsgebrek in een jeugdinstelling.  We kunnen dan ook stellen dat dergelijk optreden vooral helpt bij het wegnemen van de symptomen, maar dat het de fundamentele oorzaken van het ontspoorde gedrag van bepaalde daders niet aanpakt.”

Nu volgt een nieuwe stap, met name de aanwerving van een gemeentelijke handhavings- en integratieambtenaar (niveau B4-B5).  Het gemeentebestuur maakt hiervoor het nodige geld vrij in haar budget.  Deze nieuwe ambtenaar zal deel uitmaken van de speciaal opgerichte veiligheidscel van de gemeente. Het takenpakket omvat in eerste instantie preventie, oa. het verder concretiseren van het integraal veiligheidsplan, het zich specifiek focussen op de integratie van nieuwe inwoners en het bemiddelen tussen alle betrokken actoren.  Daarnaast zal deze ambtenaar zich tevens focussen op het uitwerken en toepassen van een handhavingsbeleid ter ondersteuning van de ordediensten, zodat snel en doeltreffend kan opgetreden worden na vaststelling van strafbare feiten.

“Op deze wijze versterken we onze mogelijkheden om het onveiligheidsgevoel bij heel wat inwoners weg te nemen. En breiden we onze impact uit op de onderliggende factoren die mee aanleiding kunnen geven tot problematisch gedrag. Dat is wat de Londerzelenaar van ons als bestuur verwacht” ,besluit de burgemeester.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?