Geen tweetalige folders meer in Vaccinatiecentrum De Bres

De burgemeesters van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen hebben donderdagavond kennis genomen van de verschillende tweetalige folders, die overhandigd werden aan een anderstalige bezoeker van het vaccinatiecentrum De Bres.  De burgemeesters gaven de diensten de opdracht deze folders uit dienst te nemen.

“Van bij aanvang is afgesproken om de Belgische taalwetgeving, net zoals alle andere wetgeving, te respecteren en alle communicatie van en in het vaccinatiecentrum enkel en alleen in het Nederlands aan te brengen en te overhandigen aan de inwoners van de stad Halle en de twee buurgemeenten, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen.”

“De overkoepelende organisaties van het vaccinatiecentrum hebben als taak om de bevolking zo breed mogelijk te vaccineren. Het is belangrijk dat iedereen de genomen maatregelen begrijpt en correct opvolgt. Conform de taalwetgeving zal enkel in individuele noodsituaties een contacttaal gebruikt worden met inwoners die het Nederlands niet machtig zijn en dit enkel en alleen op basis van de documenten van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. We streven er immers naar om alle bevolkingsgroepen zo goed mogelijk te bereiken zodat we met z’n allen zo vlug mogelijk onze vrijheid kunnen herwinnen”, aldus de burgemeesters.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?