Actiemaand verkeer rijden onder invloed en overlading: de cijfers

Iedere maand focust de dienst verkeer van de politiezone Zennevallei op een welbepaald verkeersthema. Afgelopen maand was er zo extra aandacht voor overlading van voertuigen, alsook naar het sturen onder invloed. Beide thema’s kaderen in de prioriteiten van het actieplan verkeer van de zone.

12 voertuigen gecontroleerd, 12 in overtreding

Bij controles naar overlading wordt er voornamelijk gekeken naar de Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van een voertuig. De MTM van een voertuig wordt niet zomaar lukraak gekozen, maar wordt door de constructeur bepaald. De uitvoering van heel wat onderdelen zijn hierop berekend en ingesteld. Denk maar aan de vering, het ophangsysteem, de assen of de aanbevolen bandenspanning. Het gewicht heeft eveneens invloed op de remafstand en de wegstabiliteit. Naast de nefaste effecten van het overgewicht voor de technische staat van het voertuig zorgt overlading ook vaak voor schade aan het wegdek. Genoeg redenen om dit regelmatig te controleren en nodig, zo blijkt. In totaal werden 12 voertuigen uit het verkeer gehaald en begeleid naar een geijkte weegbrug omdat inspecteurs een gefundeerd vermoeden hadden van overlading. Allen bleken de bestuurders in overtreding. Eén voertuig had maar liefst 2 150 kg te veel lading. In totaal werd er voor 12 200 euro boetes uitgeschreven waarvan er 8 000 euro onmiddellijk geïnd werd.

28 bestuurders onder invloed

Aansluitend op de prioriteiten van de Provincie Vlaams-Brabant werd er doorheen de maand maart extra aandacht geschonken aan bestuurders dewelke mogelijks onder invloed van verdovende en/of stimulerende middelen rijden. De politieambtenaren worden specifiek opgeleid om uiterlijke kenmerken van middelengebruik vast te kunnen stellen. En ook dit loont. Er werden niet minder dan 28 bestuurders betrapt dewelke onder invloed bleken. Het meest gebruikte product blijkt cannabis of een aanverwant product te zijn waar THC inzit. De betrapte bestuurders dienden onmiddellijk hun rijbewijs in te leveren voor een periode van 15 dagen en mogen zich verwachten aan een uitnodiging van de politierechtbank om zich te verantwoorden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?