Feestelijke opening nieuw schoolgebouw: “Bloesem bloeit verder”

Bijna dag op dag twee jaar na de eerste steenlegging vindt de bijna 300 kinderen tellende schoolbevolking onderdak in een modern en vooral leuk ogend onderwijscomplex. Alvorens zich in het feestgedruis onder te dompelen stapte uw reporter vier jaar en een halve eeuw later nog eens een pap- en lagere school binnen. Het relaas hiervan leest u hieronder.

Chronologie van aftands naar fonkelnieuw

Directeur-manager Geert Van Damme vertelt groen licht tot bouwen te hebben gekregen twee jaar na het indienen van de bouwaanvraag in 1999. Toch diende men nog tot 2015 te wachten om de eerste steen te kunnen leggen. Koken kost geld. Naast de 70% financiële inbreng door vadertje staat werden de overige fondsen verzameld door zuinig maar niet gierig tevens gericht en efficiënt op zoek te gaan naar de broodnodige didactische middelen zoals school- en kantoormeubilair, beamers, digitale schoolborden en andere moderne pedagogische foltertuigen. Ouders die klusten en zelfs de installatie van het internet op zich namen, betekenden een welgekomen hulp.

Samen en ’t Komt in orde

…zijn de slogans die uw redacteur in de leuke leraarskamer eendrachtig te horen kreeg. Nog nooit was hij omringd door zoveel vrouwelijk schoon. De juffen Griet, 2 x Nathalie, Lydia, Lut, Annelies, Valerie, Lieve, Joke, Kimberly, Petra, Karolien, Rebekka, Annick, Annie en Kerlijn vertelden honderduit over de mooiste job van de wereld en zeker in De Bloesem. Licht, luchtig, fris, veilig, modern eigentijds en vooral kindgericht waren de vaakst gehoorde sleutelwoorden uit de monden van deze bonte bende jonge en ietwat oudere onderwijsmensen. De hereniging van de hele schoolbevolking  - 4de, 5de en 6de leerjaren verlieten de gebouwen in de Stationsstraat - viel in bijzonder goede aarde. Zo kan makkelijker overleg worden gepleegd door de hele crew in de ruime lerarenkamer om maar te zwijgen over de gezellige koffie met cakebabbels waaraan zelfs de auteur van dit artikel niet kon ontsnappen. Waar de basisschoolkids elk over hun eigen klasruimte beschikken, verkozen de bouwheren de kleuters samen te brengen in klasjes rondom één overzichtelijke overdekte patio.

En de meesters?

Ja, ze bestaan nog. Naast de directeur-manager, lopen er in de Kapellestraat nog twee exemplaren rond. En zomaar niet de eersten de besten. Meester Hugo van het 3de leerjaar staat al van in 1978 voor de klas of beter tussen de kinderen. Samen met de juffen Lut (1979) en Lieve (1981) heeft hij de vele onderwijsstormen glansrijk doorstaan. Een natuurlijk gezag, oeverloos geduld, kinderen op de juiste plaats in je schoolhart dragen, een gedegen pedagogische opleiding, een karrenvracht ervaring en een brede intellectuele background die het niveau van vele licentiaten en nieuwbakken masters ver overstijgt, behoren tot hun troeven die geen enkele universiteit noch hogeschool in pasklare aanbieding heeft. Hoed af en een diepe buiging vol grenzeloos respect voor die meesters en juffen die het iedere dag maar blijven waarmaken!
Oh ja, toch loopt er tussen al dat vrouwelijk geweld nog één verdwaalde enthousiaste jonge meester. Als zoon van een onderwijzerskoppel heeft meester Yonas het in zijn genen mee gekregen. De vierdejaars dragen de gewezen stervoetballer van FC Pepingen dan ook op handen. Met hem blijft er na het nakende afscheid van zijn senior-collega toch nog één man in de damesbijt. En of ze daar blij mee zijn.

Administratieve ondersteuning

Een noodzakelijk kwaad maar toch broodnodig. Om niet te verdrinken in de jungle van wetgeving, financiën, ziektebriefjes, evaluaties, oudercontacten, visitatiecommissies, eetbonnetjes en andere heerlijke documenten annex verplichte nummers vindt schoolhoofd Geert Van Damme alle professionele steun bij Anny en Patrick. Het secretariaat vormt het eerste vriendelijke aanspreekpunt bij het binnen stappen van De Bloesem. Deze mensen helpen kinderen en hun ouders graag verder.

Heerlijke kindertijd

Uw reporter had de morgen van zijn bezoek nog een andere journalistieke opdracht. Maar het was zo fijn toeven tussen al dat jeugdige geweld dat het middag werd vooraleer de steven te wenden. Jammer dat het onbezorgd kunnen ravotten en leren lezen en schrijven van veel te korte duur is. De eeuwige jeugd is blijkbaar nog altijd niet uitgevonden.

Info www.de-bloesem-herne.be '02 396 18 45.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?