Werken Bospoortbrug en Arkenvest gegroepeerd tijdens krokusverlof

Het wegdek van de Bospoortbrug is al enige tijd beschadigd.  Waterwegen en Zeekanaal NV, beheerder van de brug, gaf nu de opdracht om de putten te dichten. Om de hinder tot een minimum te beperken worden de werken tijdens de krokusvakantie uitgevoerd (1 tot en met 3 maart).

Bushokje

Als sluitstuk van de hernieuwingwerken aan de Basiliekstraat wordt een nieuw schuilhuisje aan de bushalte ter hoogte van de Arkenvest geplaatst. Aan hetzelfde kruispunt Basiliekstraat-Arkenvest-Parklaan krijgt de mammoetboom ter hoogte van de bibliotheek een levensnoodzakelijke onderhouds- en snoeibeurt. Ook deze werken worden in de krokusvakantie uitgevoerd om de verkeershinder te beperken (27 en 28 februari).

Kruispunt Arkenvest – Basiliekstraat – Parklaan afgesloten op 27 en 28 februari

Op maandag 27 en dinsdag 28 februari wordt het kruispunt Basiliekstraat-Arkenvest-Parklaan afgesloten. Het schuilhuisje voor de nieuwe bushalte aan de Arkenvest wordt dan geplaatst en de mammoetboom aan de bibliotheek krijgt een onderhoudsbeurt. Een gespecialiseerde boomverzorger voerde enige tijd geleden een grondige boomfitanalyse uit, waaruit bleek dat de stabiliteit van de boomkruin niet meer gegarandeerd wordt. Het is dan ook, zowel voor de boom als voor de veiligheid, belangrijk dat de top ingekort wordt. De stad zorgde ervoor dat de werken gelijktijdig worden uitgevoerd.

Omleiding

Tijdens de werken verloopt het gemotoriseerd verkeer richting Sint-Rochus via de normale reisweg (Bospoortbrug) maar richting centrum moet je omrijden via Graankaai – Willamekaai – Suikerkaai. Als voetganger kan je de normale reisweg blijven volgen; fietsers richting centrum stappen af en gebruiken de voetgangersbrug.

De bussen 153, 154, 155, 165, 163, 164, 170, 171 van de Lijn zullen ook de omleiding volgen en er worden tijdelijke haltes voorzien. Alle info vind je op www.delijn.be.

Werken aan Bospoortbrug van 1 tot en met 3 maart

Van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 maart wordt de Bospoortbrug geasfalteerd. Dat kan niet zonder de brug af te sluiten. Kom je met de wagen of motor dan geldt volgende omleiding: richting Sint-Rochus rij je via de Basiliekstraat – Parklaan – Leide – Slingerweg - Nederhem – Vandenpeereboomstraat. Wil je het centrum bereiken dan moet je de omleiding via Graankaai – Willamekaai volgen. Te voet kan je steeds gebruik maken van de voetgangersbrug; fietsers stappen af en gebruiken de voetgangersbrug. Ook deze werken worden bewust in het krokusverlof gepland.

 

De bussen 107, 153, 154, 155, 156, 163, 164, 170,171 van de Lijn zullen ook de omleiding volgen waardoor sommige haltes niet bediend zullen worden. Er worden ook tijdelijke haltes voorzien. Alle info vind je op www.delijn.be.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?