Else De Wachter volgt Bob Gebruers op als algemeen directeur Levenslust

LENNIK - Algemeen directeur van Levenslust v.z.w., Bob Gebruers, gaat vanaf 1 mei met pensioen. Hij wordt vanaf die datum in zijn functie opgevolgd door gewezen parlementslid Else De Wachter.

Bob Gebruers (61) uit Zwijdrecht staat al iets meer dan 5 jaar aan het roer van de stichting VZW Levenslust, die drie entiteiten overkoepelt. Dat zijn het Multifunctioneel Centrum (MFC) of het voormalige MPI, en de scholen voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs.  De vzw stelt 299 medewerkers aan het werk en zorgt voor een 380 kinderen en jongeren.

Toen hij op 1 januari 2010 de taak van algemeen directeur aanvatte, werd Bob Gebruers geconfronteerd met wat hij zelf noemt ‘achterstallig onderhoud’. De wegen op het domein lagen er bijvoorbeeld zeer hobbelig bij en het internaat had nog gewone enkele beglazing. “Die problemen hebben we kunnen oplossen. We hebben ook de brandpreventie weer op punt gesteld”, zegt Bob Gebruers .

Maar ook de zorg kon professioneler aangepakt worden. “We hebben een visie ontwikkeld op het omgaan met agressie. Alle personeelsleden kregen een opleiding rond agressiebeheersing. Het begint met preventie en de rol die je zelf kan spelen in het ontstaan van agressie. Natuurlijk valt geweld niet altijd te voorkomen, maar hoe ga je daar dan mee om?”, zegt de algemeen directeur.

Seksualiteit en weglopers

Jongeren gaan steeds op jongere leeftijd experimenteren. “Soms loopt het verkeerd door grensoverschrijdend gedrag. Ook daar zijn onze mensen steeds mee bezig”, weet Bob Gebruers. Levenslust kwam vorig jaar ook even in het nieuws toen de politie van de zone Pajottenland de werklast, door weggelopen jongeren, aankaartte. “We kunnen als instelling het weglopen van de kinderen niet beletten. We kunnen alleen proberen hen te overreden om hier te blijven. Als het dan toch gebeurt, moeten we het melden aan de politie. We hebben daarover overleg gehad met de politie en de procureur om de administratieve rompslomp te beperken.”

Communicatie

Er was ook wat werk om de verschillende afdelingen en personeelslagen als één geheel te laten denken en werken. “Het is gelukt om de communicatie tussen de personeelsgroepen maar ook tussen het personeel en de directie en tussen de verschillende directies binnen de grote organisatie op gang te brengen”, aldus Bob Gebruers .

Parlement

Else De Wachter (40) is al sinds februari een beetje aan het inlopen om het reilen en zeilen binnen de organisatie beter te leren kennen. “Ik ben van opleiding sociaal assistent en criminologe. In het Vlaams Parlement deed ik expertise op omdat ik ‘welzijn en ‘bijzondere jeugdzorg’  van dichtbij volgde. Ik heb nog geen terreinervaring maar ken de noden en gevoeligheden die de sector nog altijd heeft”, zegt  Else De Wachter.

De nieuwe directrice kreeg tijdens haar eerste maanden al wat zicht op de organisatie. “We maken een overgang van het MPI naar FPC mee. Je voelt dat er na jaren werken een positieve drive aanwezig is om zich in te zetten voor de organisatie”, zegt Else De Wachter.

Overgang

Levenlust is er klaar voor om over te stappen van de verblijfs- of internaatfunctie van het MPI naar een Multifunctioneel Centrum (MFC) dat ook begeleiding geeft aan jongeren die hier deeltijds of niet verblijven. Er kan meer winst geboekt worden door de kinderen in hun eigen midden te laten. “We kunnen nu ook dagopvang aanbieden, aanvullend of vervangend voor de school. Nu hebben we ook een aanbod voor kinderen die niet meer aan de school toe zijn. Dit zijn we allemaal aan het inbouwen om het kind kwalitatief beter te begeleiden. Dat vraagt aanpassingen in de infrastructuur maar ook in de invulling van de functies.”, zegt Bob Gebruers.

M-decreet

De overheid wil dat kinderen met een mentale handicap, die nu in het buitengewoon onderwijs belanden, een kans wordt gegeven in gewone scholen. “Het is de vraag of deze kinderen bij ons zullen blijven. Bij ons zullen dan weer kinderen met een sociaal-emotionele problematische ontwikkeling of kinderen met een autistische spectrumstoornis terecht kunnen. Zo ontstaat er een ‘meer-type’-onderwijs”, aldus Else De Wachter.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?