Doorbraak in dossier Brouwerij Eylenbosch Schepdaal

Hou je vast aan de takken van de bomen : er lijkt eindelijk écht schot te komen in het dossier rond de heropleving van de historische brouwerij Eylenbosch in Schepdaal. De eigenaars van de site hebben een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd en dus ook een concreet plan klaar.

Als er in Dilbeek al over één site veel inkt gevloeid is, dan is het wel brouwerij Eylenbosch. De historisch waardevolle brouwerij aan de 'Spanuit' in Schepdaal staat al jaren leeg sinds de brouwactiviteiten er gestopt werden in 2002. Die leegstand maakt dat het gebouw de afgelopen jaren enorm aftakelde.

De eigenaars hebben eind vorige maand zelf een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend. "Om het project de grootste slaagkansen te geven hebben we de voorbije maanden een vergunningsaanvraag voorbereid en daarbij twee partners aangetrokken met elk hun specifieke kennis" vertelt Erik De Keersmaeker. "Samen met het architectenbureau Osk-ar en vastgoedmakelaar Pajota werd een project ontworpen dat beantwoordt aan de plaatselijke noden. De input van deze partners was zeer praktisch gericht en moet ertoe leiden dat het project aantrekkelijk is, beantwoordt aan de vraag, en desgevallend andere vastgoedpartners kunnen worden aangetrokken wanneer de vergunning is bekomen”.

Bouwvergunning

Architect Ludo Leuwers van Osk-ar licht de bouwvergunningsaanvraag als volgt toe: "Deze strategisch gelegen beeldbepalende site, vlak bij Brussel en Ninove, grenzend aan een belangrijke gewestweg de N8 en te midden van het Pajottenland krijgt een creatief ontwerp waarin verschillende ontwikkelingen op elkaar worden afgestemd.

De site van de voormalige brouwerij Eylenbosch blijft bewaard als baken in het landschap en is een overgang van bebouwde ruimte naar open landschap. Door de langdurige leegstand laat de site echter een verwaarloosde indruk na. De bestemming van industriegebied hypothekeerde de site waardoor een herbestemming noodzakelijk was. In samenwerking met de gemeente is er in 2007 een bijzonder plan van aanleg opgesteld.

Het gebouwencomplex maakt deel uit van het woonweefsel dat zich uitstrekt tussen Bettendries, Itterbeek, St-Anna-Pede, Ijsbos en Spanuit. Omwille van de leefbaarheid en de haalbaarheid van het project maken we een combinatie van complementaire functies.

Het ontwerp is gegroeid uit een analyse van de bestaande site Eylenbosch en heeft als uitgangspunt de site op een kwalitatieve manier te doen heropleven. Hierbij wordt een nieuwe architecturale compositie gecreëerd die de behouden en nieuwe gebouwen samenbrengt rond de karakteristieke binnenkoer van de site. De aanvraag werd ingediend rekening houdend met de voorschriften van het BPA.

De voormalige brouwerij krijgt een nieuw gezicht door het combineren van wonen op verschillende schalen en het mengen van commerciële functies gekoppeld aan een centraal binnenplein.

We voorzien een grote variatie aan woontypologieën waardoor we heel verschillende bewoners kunnen aantrekken, van kleine appartementen voor jonge koppels tot lofts voor tweeverdieners, van grote familieloft of appartementen voor ouderen tot duplexflats.

Het binnenplein krijgt een tweeledige functie door de binnenkoer hoger te plaatsen ten opzichte van het oorspronkelijke niveau van de Ninoofsesteenweg. Enerzijds is dit langs de bovenkant een autoluw, aangenaam groen verblijfsplein voor bewoners en bezoekers en anderzijds langs de onderkant een ruime parking voor de commerciële functies. Organische openingen worden voorzien in het plein voor een aangename, goed van licht voorziene parking. Doorheen de openingen worden grote bomen aangeplant. Het optillen van de binnenkoer zorgt er ook voor dat er gelijkvloerse verbinding ontstaat tussen de achterzijde van de site (zuiden), waar ook de gemeenschappelijke tuin is, en de voorzijde van de site noorden) en zorgt voor een buffer naar de drukke Ninoofsesteenweg. De functionele mix van wonen en commerciële functies (dit kan gaan van diensten tot restaurant tot vrijetijdsvoorzieningen tot lokale kleinhandel) voorkomt een ééntonige bestemming van het gebied."

Architectuur en materialisatie

"De bestaande context en gebouwen op de site bepalen het kader waarbinnen we enkele passende nieuwbouwgevels toevoegen. De nieuwe gevels vertonen onderlinge sterke samenhang en de materialiteit wordt gekozen in samenhang met het reeds op de site aanwezige materialenpallet dat bestaat uit klassieke rode baksteen, rode dakpannen, betonnen en stalen kolommen en betonnen en houten schrijnwerk. Door dit materialenpallet door te trekken in de nieuwbouw is er een behoud van het industriële uitzicht van de site. Het silhouet en de verhouding van de karakteristieke gebouwen en onderdelen wordt behouden. Zeer belangrijk is dat de onderlinge volumewerking wordt behouden.

De architectuur is subtiel maar wel modern en hedendaags. De nieuwe toevoegingen zijn duidelijk van deze tijd en vormen een extra laag aan de bestaande gelaagde toestand" vervolgt architect Ludo Leuwers.

Ontsluiting

Erik De Keersmaeker verduidelijkt ook dat de grootste zorg werd besteed aan de ontsluiting. "De toegang van de site voor autoverkeer bevindt zich achteraan via de Ijsbergstraat. Het autoverkeer kan zo de helling naar de publieke en private parking bereiken. Leveringen gebeuren eveneens via de achterkant van de site. De uitgang voor autoverkeer bevindt zich aan de voorkant waar de publieke parking aansluit op de Plankenstraat.

Het weggaand autoverkeer van de site zal dus eerst naar links de Plankenstraat opgeleid worden waarna ze onmiddellijk hun route op de Ninoofsesteenweg kunnen vervolgen. Het rondpunt even verder in de richting van Dilbeek op de Ninoofsesteenweg maakt dat ook het verkeer dat richting Ninove moet uitrijden dit traject kan volgen. De plankenstraat zal enkelrichtingverkeer worden vanaf de Oude Geraardsbergsebaan richting de Ninoofsesteenweg” laat Erik De Keersmaeker nog verstaan.

Mobiliteitstoets

"In de semi-ondergrondse parking voor de commerciële functies worden 65 parkingplaatsen voorzien. Deze parking bevindt zich grotendeels onder het binnenplein en gedeeltelijk onder de bottelarij. De commerciële functies zijn tot op heden nog niet definitief gekend maar bij het ontwerp van de parking is hier rekening mee gehouden" zegt Thomas Valkeniers van Pajota.

"Voor de woongelegenheden worden, verspreid over 2 ondergrondse niveaus 60 parkingplaatsen voorzien. Deze ondergrondse parking wordt via de publieke parking bereikt en bevindt zich onder de nieuwbouw in 2 ondergrondse lagen en de vernieuwbouw van de Mouterij in 1 ondegrondse.

In de nieuwe situatie wordt, volgens de parkeerverordening in het BPA, niets gezegd over fietsenstallingen. Doch hebben we hier rekening mee gehouden, want in een hedendaagse leefomgeving moeten we hier veel meer op inzetten. In de parking voor commerciële functies is een fietsenstalling voorzien. Deze is optimaal gelokaliseerd en overdekt.

In de parking voor woongelegenheden is ook een gezamenlijke fietsenstalling voorzien op het niveau -1. Elk appartement heeft ook de mogelijkheid in de kelderverdieping een private berging ter beschikking te hebben waar fietsen kunnen geplaatst worden. Hierdoor voldoen we ruim aan de gevraagde parkeervoorzieningen uit het BPA.

Wat betreft de woonfuncties zijn er 55 appartementen voorzien, zowel kleinere als iets grotere entiteiten. De meeste appartementen zijn zuidelijk georiënteerd en hebben een schitterend zicht op de Pedevallei” vertelt Thomas Valkeniers van Pajota.

Wat betreft de toekomstige invulling van de commerciële ruimten werden er via Osk-ar en Pajota reeds diverse geïnteresseerden benaderd. “Deze lieten zeer concrete interesse blijken". Dit laatste is zeer belangrijk voor het project" laat Erik De Keersmaeker verstaan. "Het huidige ontwerp heeft dus alle slaagkansen. Het laatste wat we immers willen, is een site die langer leegstaat en vervalt” besluit Erik De Keersmaeker.

 

Beelden boven : hoe het project er zou kunnen gaan uitzien
 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?