Aanleg fietspad Pepingen – Bogaarden start eind 2017

Op 20 maart 2008 werd op de gemeenteraad de principebeslissing om een fietspad tussen Pepingen en Bogaarden aan te leggen goedgekeurd. 9 jaar en 3 maanden na deze principebeslissing kan er eindelijk overgegaan worden naar de aanbesteding en kan een firma aangeduid worden om de werken uit te voeren.

Bogaarden wordt met Pepingen verbonden door een vrij liggend fietspad. De gracht zal op veel plaatsen de scheiding vormen tussen rijweg en fietspad. De veiligheid op het fietspad wordt door deze scheiding zeker een feit. Naast de aanleg van het fietspad wordt ook de rijweg aangepakt en worden de slechte betonvakken vernieuwd.

De start van de werken is voorzien tegen de jaarwisseling. Dankzij het fietsfonds met subsidies van 80% kan Pepingen dergelijke projecten aan.

“Wij moeten er geen doekjes omwinden. Het is niet om fier op te zijn dat de discussies over de onteigeningsvergoedingen geleid hebben tot een dergelijke termijn. Maar naar het verleden kijken is enkel nog goed om lessen te trekken naar de toekomst. Het fietspad nadert nu zijn uitvoering. Dit fietspad mag en zal zeker geen eindpunt zijn in de fietspadenplanning.
Er zal dringend werk gemaakt worden van dergelijke planning om ook fietsers uit andere deelgemeenten een veilig pad naar de hoofdgemeente te bezorgen”, aldus Andre De Roubaix, fractieleider CD&V-Sp.a


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?