Dokters van de Wereld : "Noodsituatie bij daklozen dreigt"

De organisatie Dokters van de Wereld stelt in volle coronacrisis vast dat er helemaal geen maatregelen getroffen worden voor daklozen en mensen aan de rand van de samenleving. "Zij zijn fysiek extra kwetsbaar, kampen vaker met chronische ziektes, kunnen niet aan thuisquarantaine doen, zijn afgesloten van het zorgsysteem en lopen extra veel risico op blootstelling", klinkt het;

Dokters van de Wereld hoorde in de toespraak van de nieuwe inperkingsmaatregelen op 17 maart geen woord over deze kwetsbare groepen. De organisatie benadrukt dat de situatie extreem urgent is. Zonder extra steun vanuit de overheid zal de situatie op het terrein verslechteren.

Herorganisatie van de projecten op het terrein

Dokters van de Wereld heeft de beschermingsmaatregelen voor de patiënten en teams versterkt.  Alle medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid in overeenstemming met de nationale protocollen."Om onze collega's te beschermen, hebben we besloten om vrijwilligers die behoren tot risicogroepen - zoals 65-plussers of diabetici- niet langer het terrein op te sturen."

De medische activiteiten in Humanitaire hub, zorgcentra, de daklozenopvang en zorgbus blijven operationeel  maar de organisatie is aangepast aan de context: "Consultaties worden net zoals over de rest van het land in de mate van het mogelijke telefonisch gedaan. Niet essentiële zorg zoals niet-dringende doorverwijzingen naar specialisten of tandartsconsulten worden on hold gezet. In de Medibus wordt extra ingezet op informatieverspreiding & distributie van hygiënekits. En in de humanitaire hub werken we samen met Artsen zonder grenzen om via een triagetent buiten de hub aan screening en doorverwijzing te doen."

Nog geen Covid-19-besmettingen vastgesteld

De organisatie heeft (op 18 maart) nog geen enkel geval van besmetting bij Covid-19 ontdekt. Als in de consultaties een verdacht geval wordt ontdekt, zullen de teams het volgende protocol zoveel mogelijk respecteren: triage, isolatie en doorverwijzing naar zorgstructuren.

Tekort aan respons

Dokters van de Wereld benadrukt de nood aan buitengewone maatregelen ten aanzien van dak- en thuislozen, ongeacht hun status of papieren. De opvangcapaciteit moet vergroot worden om te voorkomen dat bijvoorbeeld asielzoekers zich toevoegen aan de daklozenpopulatie.  Deze nood aan extra capaciteit is ook nodig om te kunnen voldoen aan de eisen van social distancing in de centra.Tegelijk moeten te grote opvangcentra vermeden worden waar te veel mensen onder één dak verblijven.

De organisatie roept op tot een uitbreiding van de isolatieruimtes voor verdachte gevallen:  "Momenteel zijn er zo'n 30 plaatsen beschikbaar. Dat is veel te weinig: binnen de kortste keren zullen die plaatsen bezet zijn. Meer inspanningen zijn dringend nodig, zoniet belanden verdachte gevallen terug op straat."

Tekort aan medisch materiaal

Daarnaast vreest ook Dokters van de Wereld een tekort van materiaal zoals maskers en ontsmettingsmiddelen, met name voor de humanitaire hub.  

Zorgsysteem schiet tekort

Ten slotte wijst deze crisis volgens de organisatie op het belang van een zorgsysteem dat niet aan uitsluiting doet : "Ons jarenlang pleidooi waarbij we vragen voor een gelijke en universele toegang tot (preventieve) zorg, onafhankelijk van je nationaliteit, papieren of inkomen, is meer dan ooit pertinent: het zijn niet kwetsbare personen die een risico vormen, wel de zorgsystemen die deze kwetsbare personen doelbewust uitlsuiten van een toegang tot medische zorg."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?