Politieraad via videoconferencing

De politieraad voor de zone Pajottenland zal op 30 maart plaats hebben zonder publiek en de raadsleden hoeven zich niet te verplaatsen omdat ze de vergadering via videoconferencing kunnen bijwonen.

Als gevolg van de uitzonderlijke maatregelen genomen door de Federale Regering op 17 maart 2020, om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, is het voor burgers ver boden om onnodige verplaatsingen te maken voor niet essentiële zaken. Deze regeling ging in op 18 maart en eindigt op 5 april 2020.

De VVSG heeft samen met de FOD Binnenlandse Zaken bekeken hoe de politieraad kan plaatsvinden tijdens de periode Covid-1. Omdat het principe van openbaarheid van de zitting in de huidige omstandigheden niet kan nageleefd worden, besloot burgemeester-voorzitter Michel Doomst om de politieraad van 30 maart te laten doorgaan in besloten zitting. De politieraad kan wel plaats hebben via videoconferencing. Op de Politieraad wordt bovendien slechts één punt behandeld in geheime zitting. De overige punten zullen, bij hoogdringendheid, door het politiecollege beslist worden en zullen bekrachtigd worden op een volgende politieraad.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?