De MIVB zoekt 2.000 mensen om haar MaaS-app te testen

De MIVB werkt momenteel actief aan de ontwikkeling van een mobiele MaaS-app (Mobility as a Service) die in functie van de noden van de gebruikers een mobiliteitsoplossing op maat voorstelt, waarbij één of meerdere zachte mobiliteitsoplossingen worden gecombineerd. De bedoeling? De verplaatsingen in de stad vergemakkelijken, maar ook de gebruikers aanmoedigen om meer en meer naar alternatieven te grijpen voor de privéwagen. Vooraleer de app gelanceerd wordt, moet deze uitvoerig worden getest zodat deze zo goed mogelijk aan alle noden voldoet. Daarom is de MIVB op zoek naar 2.000 testers die dit nieuwe platform voor gecombineerde mobiliteit willen uitproberen.

Vorig jaar belastte de Brusselse regering de MIVB met de ontwikkeling van een MaaS-app voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om een multimodale mobiele app die de verschillende alternatieve mobiliteitsspelers verzamelt: openbaar vervoer, fietsdelen, steps, taxi’s. De app stelt elke reiziger een mobiliteitsoplossing op maat voor.

Vooraleer MaaS gelanceerd wordt, zal de MIVB de app eerst testen via een pilootproject. Deze test zal toelaten om de mobiliteitsgewoontes van de gebruikers te analyseren: de neiging om minder de privéwagen te gebruiken, de bewustwording van het budget dat naar mobiliteit gaat, het testen van nieuwe vervoersmiddelen,…

De test heeft eveneens als doel om een precies beeld te krijgen van hoe de app wordt gebruikt: de gebruiksvriendelijkheid, het beheer van de data, het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende operatoren,…

De definitieve versie van de MaaS wordt eind 2021 aan het grote publiek voorgesteld. De bedoeling is om uiteindelijk een mobiele app te kunnen voorstellen die zowel een reisroute voorstelt, als de reservering en de betaling ervan.

2.000 testers

De MIVB zoekt 2.000 testers om de eerste versie van de app uit te proberen. De aanwervingsprocedure startte op 2 maart.

De (meerderjarige) testers kunnen zich in een paar minuten inschrijven via de betreffende website https://maas.mivb.brussels/. De testers worden geselecteerd op basis van verschillende criteria (leeftijd, geslacht, postcode, regelmatige gebruikers van auto of fiets, met of zonder kinderen, gebruik van gecombineerde vervoersmiddelen, …) om een zo divers mogelijk panel te hebben. De geselecteerde kandidaten (m/v) zullen eind maart verwittigd worden. De test zelf van de app zal eind april/begin mei starten.

Pilootproject

De geselecteerde testers zullen vanaf eind april/begin mei, en gedurende (minimum) zes maanden, MaaS kunnen testen. Deze werd ontwikkeld door de MIVB, in samenwerking met Brussel Mobiliteit.

Concreet zullen de testers via de app toegang hebben tot de gegevens van alle deelnemende operatoren en partners: MIVB,  De Lijn, TEC en de NMBS voor het openbaar vervoer, Dott voor de steps, Cambio voor autodelen, Villo en Billy Bike voor fietsdelen en het bedrijf Taxis Verts/Collecto.

De privépartners werden gekozen om een gevarieerd mobiliteitsaanbod te kunnen bieden. Naast het feit dat de gebruikers toegang zullen hebben tot de vervoersgegevens, zullen ze ook de vervoerbewijzen van de verschillende openbaarvervoersmaatschappijen kunnen aankopen: voor de MIVB kan dat rechtstreeks in de app. De ritten met de andere operatoren en partners (step, autodelen,…) zullen kunnen worden besteld en aangekocht via een link in de app.

De gebruikers zullen hun parameters kunnen instellen (al dan niet al in het bezit van openbaarvervoersabonnement,…), hun voorkeuren (reizen met kinderen,…), en andere elementen waarmee de app rekening zal houden bij het voorstellen van mobiliteitsoplossingen.

De gebruiker die van punt A naar punt B wil gaan, vraagt dus aan de app een manier om daar te geraken. Daarbij kunnen verschillende vervoersmiddelen worden voorgesteld, afhankelijk van het tijdstip, de afstand, de voorkeuren, …

De testers zullen ook kunnen genieten van acties en voordelen (zoals bijvoorbeeld kortingen bij het gebruik van bepaalde vervoermiddelen) om zo te bekijken of deze al dan niet een impact hebben op hun mobiliteitsgewoontes.

Een nieuwe stap in de richting van de mobiliteit van de toekomst

De mobiliteit van de toekomst zal niet meer eenzijdig zijn, maar eerder multimodaal. Openbaar vervoer combineren met elektrische fietsen, steps, of andere gedeelde voertuigen… het zijn tendensen die zich meer en meer ontwikkelen en die de norm zullen worden. Vandaar het belang van de ontwikkeling van een openbare MaaS die de zachte mobiliteit promoot en tegelijk aan de wensen van de gebruikers voldoet.

“Weinig steden kunnen op vandaag trots zijn op zo een app. De MaaS die we ontwikkelen zal openbaar toegankelijk zijn, waardoor de juiste plaats zal kunnen worden toegekend aan het openbaar vervoer, maar ook een toegang zal geven aan iedereen, onafhankelijk van de leeftijd, het geslacht en de sociale of fysieke toestand. Met deze MaaS zet de MIVB een nieuwe stap naar de mobiliteit van de toekomst: een multimodale mobiliteit, die gemakkelijk toegankelijk is en nog aantrekkelijker dan voordien”, onderstreept Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. “Het is een voordeel voor de reizigers en een grote stap naar een mobielere stad.”

Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit: "Dankzij de gegevens die de MIVB verzamelt zullen we beter de mobiliteitsnoden van de Brusselaars en van de Brusselse gebruikers kennen. Daardoor kunnen we er ook beter aan beantwoorden. MaaS stelt de gebruiker centraal en kan zo de Brusselse mobiliteit als het ware ontzuilen. Vandaag zijn Brusselaars te vaak alleen fietser, of reiziger met het openbaar vervoer, of automobilist. Met de MaaS-app kunnen de gebruikers echt intermodaal worden en kunnen ze voor elk traject, voor elke nood, het passende vervoermiddel kiezen: stappen, fietsen, de MIVB, de trein, de deelauto. Wij zijn zeer trots om dit pilootproject met de MIVB te kunnen lanceren.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?