Rebecca wint foto van 40ste tentoonstelling van Cameraclub Halle

Naar jaarlijkse traditie overhandigde Cameraclub Halle vzw een foto aan één van de bezoekers van de afgelopen fototentoonstelling.

Cameraclub Halle vzw. blikt met plezier nog even terug op haar 40ste fototentoonstelling in cc De Oude Post in Halle van 18 tot en met 27 oktober 2019. De expo heeft ruim 900 bezoekers mogen verwelkomen waaronder een deel van de Halse scholen kwam om een lesmoment op locatie te houden. De genomen foto’s werden vervolgens door de leerkrachten samen met de cursisten wat breder besproken en geëvalueerd.

Naar jaarlijkse gewoonte kon elke bezoeker via een keuzebriefje een foto selecteren. Op het einde van het salon werd één briefje uitgeloot.  

De laureaat is deze week door Cameraclub Halle vzw uitgenodigd om de gekozen foto in ontvangst te nemen. In 2019 werd Rebecca de winnares. Ze selecteerde een foto van Matthias Dingjan met als titel “Kew” en was de enige bezoeker die op dit beeld gestemd heeft. (lees verder onder foto)Cameraclub Halle vzw. dankt ook alle clubleden voor hun inzet en het creëren van goede beelden.  Zonder hun medewerking, motivatie en creativiteit is het niet mogelijk om een tentoonstelling van dergelijk niveau te organiseren.

Daarnaast dankt de club ook het stadsbestuur en vooral alle bezoekers en iedereen die de club steunt in haar werking.  Cameraclub Halle vzw hoopt jullie op haar volgende tentoonstelling van vrijdag 16 tot en met zondag 25 oktober 2020 opnieuw te mogen begroeten.  Noteer deze data alvast in jullie agenda.

(Foto's : JM Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?