De eerste kou : de strooiwagens rijden uit in Brussel

Om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren, rijden de strooiwagens van Brussel Mobiliteit bij slechte weersvoorspellingen uit voor een preventieve strooibeurt .

Sinds 21 oktober staan de ploegen van de Regie der Wegen van Brussel Mobiliteit 24/7 paraat om ook bij winterweer vlot verkeer te verzekeren. Deze teams volgen de weersvoorspellingen op de voet en voeren, meestal 's nachts, preventieve strooibeurten uit.

Brussel Mobiliteit strooit op alle Brusselse gewestwegen: hoofdwegen, grote kruispunten, tunnels en viaducten. Dit wegennet van 800 km wordt in 3u30 behandeld, gespreid over 17 rondes. Eén volledige strooibeurt vergt 85 ton ton zout.

In de gewestelijke opslagplaatsen is momenteel bijna 3.600 ton beschikbaar. Omwille van de duurzame ontwikkeling wordt dit zout via de waterweg en de Haven van Brussel aangevoerd.

Naast de 17 strooirondes voor het weggennet, zijn 14 bijkomende rondes voorzien om de fietspaden berijdbaar te houden. Dit gebeurt vlot en snel dankzij de kleinere machines. Brussel Mobiliteit wil zo de fietsers die ook in de winter blijven fietsen een hart onder de riem steken.

Samen met de MIVB, staat Brussel Mobiliteit ook in voor het ijsvrij maken van de 100 drukst gebruikte bovengrondse openbaar vervoerhaltes.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?