Coronavirus : UZ Brussel neemt extra preventieve maatregelen

Ter bescherming van patiënten en medewerkers, neemt het UZ Brussel een aantal extra preventieve maatregelen voor bezoekers van patiënten en andere bezoekers. Er wordt ook extra beddencapaciteit voorzien om coronapatiënten op afzonderlijke afdelingen te verzorgen. De meeste consultaties, opnames en behandelingen gaan wel gewoon door, al worden niet-dringende consultaties bij voorkeur uitgesteld. Wie zich ziek voelt, wordt wel gevraagd contact op te nemen met de afdeling waar de afspraak werd gemaakt om te bespreken of de afspraak al dan niet moet worden uitgesteld. Het UZ Brussel volgt de richtlijnen van de overheid nauwgezet om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan en de zorg van patiënten te verzekeren.

Beperkt bezoek

Bezoek wordt in het algemeen beperkt tot maximum 2 personen per dag voor een maximale duur van 2 uur. Bij besmette coronapatiënten wordt bezoek helemaal afgeraden. Dat is echter niet altijd mogelijk en daarom wordt maximaal één bezoeker er dag toegelaten voor een maximale duur van 2 uur. Die bezoekers moeten beschermende kledij dragen (schort, verzorgingsmasker, handschoenen) die door het ziekenhuis wordt voorzien. Bezoekers die recent in risicogebied zijn geweest en die zich ziek voelen, worden gevraagd om thuis te blijven, weg van het ziekenhuis en dus geen enkele patiënt te bezoeken.

Seminaries, infosessies, vergaderingen, events …. die in het UZ Brussel waren gepland met externe deelnemers worden tot nader order geannuleerd. Ook bezoeken van vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven en anders commerciële externen zijn tot nader order niet toegelaten. Er wordt enkel een uitzondering gemaakt voor externe bezoekers die een rechtstreekse impact hebben op de zorgcontinuïteit van het ziekenhuis.

Meeste consultaties, opnames en behandelingen gaan door

De meeste consultaties, opnames en behandelingen gaan gewoon door. Wie een consultatie gepland heeft en zich ziek voelt, wordt gevraagd om de afdeling te contacteren waar de afspraak werd gemaakt om te bespreken of de afspraak al dan niet moet worden uitgesteld. Niet-dringende consultaties worden bij voorkeur uitgesteld of op een alternatieve opgevolgd (via teleconsultatie indien mogelijk).

Extra beddencapaciteit om coronapatiënten te hospitaliseren

Het UZ Brussel heeft alles in gereedheid gebracht om (mogelijk) besmette patiënten, afgezonderd van andere patiënten te hospitaliseren. Het gaat momenteel om 40 tot 50 bedden voor patiënten die omwille van hun gezondheidstoestand een ziekenhuisopname vereisen en niet thuis in isolatie kunnen verblijven.

Daarvoor werd een afzonderlijke afdeling ingericht, met kamers voor niet-kritische patiënten met vermoeden van of een bevestigde besmetting. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is op die verpleegeenheid geen vrije doorloop mogelijk naar andere afdelingen, noch van zorgverleners, noch van patiënten. Patiënten met een coronabesmetting die in kritieke toestand verkeren worden in isolatie opgenomen, indien nodig in negatieve drukkamers. Zeer kritieke patiënten worden in afzonderlijke kamers op de dienst Intensieve Zorgen opgenomen. Al het personeel dat met (mogelijk) besmette patiënten in contact komt, neemt de nodige beschermende maatregelen. Het ziekenhuis volgt daarvoor de richtlijnen van de overheid.

Coronatesten en bevestigde patiënten in het UZ Brussel

Op de Spoedgevallendienst worden patiënten die zich voor een coronatest aanmelden sinds begin maart volledig afgezonderd van andere patiënten. Ze moeten bij aankomst hun handen ontsmetten, krijgen een mondmasker en worden begeleid naar een afzonderlijke wachtruimte en onderzoekslokaal. De testen worden uitgevoerd op basis van de gevalsdefinities die door de overheid zijn bepaald.

Van de patiënten die in het UZ Brussel werden getest op het coronavirus, zijn er totnutoe 4 bevestigde patiënten. Die zijn momenteel opgenomen in de afzonderlijke verpleegeenheid voor niet-kritieke coronapatiënten. Op de afzonderlijke eenheid op Intensieve Zorgen zijn er momenteel nog geen bevestigde coronapatiënten opgenomen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?