Katholieke Kerk in België schorst alle publieke liturgische samenkomsten

De bisschoppen schorsen alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land. Deze beslissing gaat in komend weekend (14 & 15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring. Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd. De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens.

“De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen. Kerknet, Cathobel, KTO, Kerk en Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen”, zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van kardinaal Jozef De Kesel en Belgische bisschoppenconferentie

De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

Pastoor Andy Penne geeft er zijn beschouwing over:


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?