CD&V steunt meerjarenplan Pepingen niet

Tijdens de gemeenteraad van 17 december 2019 legde het bestuur het strategisch meerjarenplan voor Pepingen ter stemming voor. De CD&V-fractie kon dit meerjarenplan niet mee goedkeuren omdat het slechts deels rekening houdt met de noden van de gemeente zoals die beschreven worden in de omgevingsanalyse en het profiel van de gemeente.

Zie ook: meerjarenplan goedgekeurd

“Daarnaast blijkt uit het plan een gebrek aan visie voor de toekomst. Het enige dat vorm geeft aan die visie is het fietspadenplan dat CD&V tijdens het vorige bestuur ter goedkeuring voorlegde. De verdere uitwerking hiervan juichen we natuurlijk toe. De plannen met het gemeentelijk patrimonium daarentegen zijn wazig en ver van standvastig. Het LVB-bestuur verandert voortdurend van mening en veegt opnieuw de door CD&V uitgewerkte plannen van tafel zonder zelf een uitgewerkt alternatief voor te stellen dat aan de noden tegemoet komt”, zegt Suzanne De Cort namens de CD&V-fractie

Kinderopvang Pinokkio

“Zo had CD&V eind 2018 een oplossing uitgewerkt voor kinderopvang Pinokkio dat dringend moet gehuisvest worden op een degelijke locatie die voldoet aan de wettelijke normen. Het nieuwe plan van LVB biedt hieraan geen oplossing en het bestuur geeft zelfs aan nu nog naar een oplossing te moeten zoeken. Dat kan moeilijk nog een ernstig beleid genoemd worden. “

Zagerij

“Daarnaast zijn de plannen van CD&V om, met de uitbouw van de Zagerij naast het gemeentehuis, alle gemeentelijke diensten te centraliseren inclusief de bibliotheek, de enige mogelijkheid om in een gemeente van onze schaal de dienstverlening te verbeteren. Alle diensten centraliseren in centrum Pepingen zou niet alleen de bereikbaarheid, beschikbaarheid en openingsuren ten goede komen, een verhuis van de bibliotheek naar het centrum van de gemeente zal ook de leefbaarheid van Pepingen centrum en de lokale handel zeker ten goede zou komen. Mocht de huidige bibliotheek in Bellingen vandaag in perfecte staat zijn, voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen en klaar zijn voor de toekomstige noden dan had een verhuis naar Pepingen centrum misschien in vraag kunnen gesteld worden. Maar dit is verre van het geval en wat zeker economisch niet verantwoord is, is het plan van LVB om een budget van 315.000 euro te spenderen aan een bibliotheek die met dit budget de tand des tijds niet zal doorstaan, niet zal zorgen voor een optimale dienstverlening, laat staan goed bereikbaar is. Ook wordt het zaaltje naast de bibliotheek, dat nu door verenigingen wordt gebruikt, mee in het project getrokken worden om  de dienst Vrije Tijd te huisvesten.”

Milieu en klimaat

“Voor het overige zien we in dit meerjarenplan vooral veel beloftes maar weinig acties. CD&V is blij dat het project Zagerij voor het deel sociale woningbouw behouden blijft. Maar vooral wat betreft milieu en klimaat blijven we op onze honger zitten. Dat het bestuur dit niet als prioritaire beleidsdoelstelling ziet, zegt op zich al veel. Buiten het project ‘subsidieretentie’ dat duurzame woningrenovatie bij kansengroepen stimuleeert en dat we graag mee goedkeurden, zijn de acties vrij beperkt en onvoldoende om de doelstellingen onderschreven in de burgemeestersconvenant te bereiken. Daarom vraagt CD&V het bestuur dit thema toch minstens prioritair mee te nemen in elke beslissing die ze nemen.”

Verenigingen

“Door extra subsidie te voorzien, wenst het bestuur het verenigingsleven bijkomend te ondersteunen. Men erkent hierbij dat het aantal verenigingen in onze gemeente stelselmatig toeneemt en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar tegelijkertijd laat men de de eigenaars van de niet-gemeentelijke zalen in de kou staan. Deze niet-gemeentelijke zalen zorgen er mee voor dat verenigingen gratis ruimte hebben voor vergaderingen, repetities en dergelijke. De CD&V-fractie vroeg op de gemeenteraad van 24 september 2019 om de verbruikersvergoeding voor de eigenaars op te trekken omdat ze, door het toenemend gebruik van de zalen en de steeds stijgende energiekosten, de kosten niet meer dekken. Dit werd toen door het LVB-bestuur niet als probleem erkend en ook nu wordt er geen verhoging toegekend in het meerjarenplan. CD&V vraagt het bestuur consistent te zijn in haar beleid.”

Geen sporthal

“Het meerjarenplan doet bovendien het verkiezingsprogramma van LVB op een aantal vlakken geen eer aan. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van LVB was om concrete plannen te maken voor de sporthal en ze ook uit te voeren. “Een sporthal in Pepingen mag geen fata morgana worden”, stond te lezen. In de meerjarenplannen van gemeente en AGB is er nochtans geen budget voorzien, noch voor de bouw in eigen beheer, noch via de gemeente. De fata morgana sporthal is een feit”, aldus de CD&V-oppositie.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?